Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ biopreparatów na zawartość i plon suchej masy, skrobi oraz witaminy C w bulwach ziemniaka

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

BARBARA SAWICKA

University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

HONORATA DANILČENKO

Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Studentu 11, LT-53361 Akademija, Kaunas distr., Lithuania


Abstrakt

Praca miała na celu ocenę wpływu technologii uprawy z aplikacją preparatów mikrobiologicznych, wyciągów z ziół na zawartość suchej masy, skrobi i ich plon oraz zawartość witaminy C w dwu odmianach ziemniaka, w porównaniu z tradycyjną technologią z użyciem fungicydów w ochronie przed zarazą oraz obiektem kontrolnym, bez stosowania biopreparatów i fungicydów. Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2014–2016, w Uhninie (51°34'N, 23°02'E), na glebie lekko kwaśnej. Eksperyment wykonano metodą bloków losowanych, w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany ziemniaka (‘Vineta’ i ‘Satina’), zaś czynnik II rzędu stanowiło sześć technologii uprawy. Nawożenie organiczne i mineralne pod ziemniak było na jednakowym poziomie. Zastosowane technologie uprawy z użyciem preparatów mikrobiologicznych, wyciągów z ziół, jak i aplikacją fungicydów przyczyniły się do istotnego zwiększenia zawartości suchej masy, witaminy C, nie wywarły zaś istotnego wpływu na plon suchej masy. Reakcja odmian na stosowanie biopreparatów okazała się zróżnicowana.

Słowa kluczowe:

efektywne mikroorganizmy, wyciągi roślinne, produktywność, skład chemiczny

Allahverdiyev S.R., Kırdar E., Gunduz G., Kadimaliyev D., Revin V., Filonenko V., Rasulova D.A., Abbasova Z.I., Gani-Zade S.I., Zeynalova E.M., 2011. Effective microorganisms (EM) technology in plants. Technology 14(4), 103–106.

AOAC, 2016. Official methods of analysis of AOAC International. Ed. 20.

Hamouz K., Lachman J., Dvořák P., Orsák M., Hejtmánková K., Čížek M., 2009. Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber flesh colour. Plant Soil Environ. 55, 281–287.

Jamiołkowska A., 2011. Laboratory effect of azoxystrobin (Amistar 250 SC) and grapefruit extract (Biosept 33 SL) on growth of fungi colonizing Zucchini plants. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10(2), 245–257.

Jarienė E., Danilčenko H., Vaitkevičienė N., Kita A., 2014. Effects of biodynamic preparations on the growth and yield parameters of potatoes with coloured flesh. Short Communication. Biuletyn IHAR 272, 73–79.

Javaid A., 2011. Effects of biofertilizers combined with different soil amendments on potted rice plants. Chil. J. Agric. Res. 71(1), 157–163.

Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., Gajewski P., 2013. The Influence of Various Means of Tillage Simplified Modification on Selected Physical and Water Properties of the Arable-Humus Horizon in a Mineral Soil. Pol. J. Soil Sci. 46(1), 51–59.

Kaczmarek Z., Jakubus M., Grzelak M., Mrugalska L., 2008. Impact of the addition of various doses of effective microorganisms to arable-humus horizons of mineral soils on their physical and water properties. J. Res. Appl. Agric. Eng. 53, 118–121.

Khayatnezhad M., Shahriari R., Gholamin R., Jamaati-e-Somarin S., Zabihi-e-Mahmoodabad R., 2011. Correlation and path analysis between yield and yield components in potato (Solanum tuberosum L.). Middle East J. Sci. Res. 7, 17–21.

Kołodziejczyk M., 2014. Effect of nitrogen fertilization and microbial preparations on potato yielding. Plant Soil Environ. 60(8), 379–386.

Kowalska J., 2016. Wpływ nawożenia oraz biostymulatorów mikrobiologicznych na zdrowotność i plonowanie ziemniaka w systemie ekologicznym [Effect of fertilization and microbiological bio-stimulators on healthiness and yield of organic potato]. Progr. Plant Prot. 56(2), 230–235, https://doi.org/10.14199/ppp-2016-039

Mbouobda H.D., Fotso F.O.T.S.O., Djeuani C.A., Baliga M.O., Omokolo D.N., 2014. Compara-tive evaluation of enzyme activities and phenol content of Irish potato (Solanum tuberosum) grown under EM and IMO manures Bokashi. Int. J. Biol. Chem. Sci. 8 (1), 157–166.

Wójtowicz A., Mrówczyński M. (red.), 2013. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla producentów [Methodology of integrated potato protection for producers]. IOR-PIB, Poznań, pp. 68, https://www.ior.poznan.pl/plik,1745,metodyka-integrowanej-ochrony-ziemniaka-dla-producentow-pdf.pdf

SAS Institute Inc., 2008. SAS/STAT®9.2 User’s Guide. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Sharma A., Sharma R., Arora A., Shah R., Singh A., Pranaw K., Nain L., 2014. Insights into rapid composting of paddy straw augmented with efficient microorganism consortium. Int. J. Recycl. Org. Waste Agric. 3(2), 1–9.

Siti Aminah A.M., Ismail S.N.S., Praveena S.M., 2016. Application of effective microorganism (EM) in food waste composting: a review. Asia Pac. Environ. Occup. Health J. 2(2), 37–47.

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971–2010. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Land Reclam. 46(2), 153–162.

Sreenivasan E., 2013. Evaluation of effective microorganisms technology in industrial wood waste management. Int. J. Adv. Engin. Technol. 21/22, 1–2.

WRB 2014. World reference database for soil resources. World Soil Resources Reports, No. 106. FAO, Rome, 192 pp.

Xiao C.O., Chi R.A., Huang X.H., Zhang W.X., Qiu G.Z., Wang D.Z., 2008. Optimization for rock phosphate solubilization by phosphate-solubilizing fungi isolated from phosphate mines. Ecol. Engin. 33, 187–193.


Opublikowane
07-12-2019PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
BARBARA SAWICKA 
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
HONORATA DANILČENKO 
Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Studentu 11, LT-53361 Akademija, Kaunas distr., LithuaniaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>