BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE BROAD BEAN GREEN SEEDS AFTER STORAGE IN THE PODS

Helena Łabuda

University of Life Sciences in Lublin

Halina Buczkowska

University of Life Sciences in LublinAbstract

Broad bean seeds, with a high nutritional value at green maturity stage, are used for direct human consumption and in food processing. However broad bean green seeds had as a very shortly time to use because the green seeds very quickly lost the white-green fresh colour. The aim of the study was to evaluate the content of biologically active substances in fresh broad bean seeds immediately after the harvest and seeds from pods stored for a week under low temperature conditions. Experimental material consisted of fresh, green broad bean seeds of Bachus, Basta, R-366/1, Bolero, Jankiel Biały, and Windsor Biały cultivars. Broad bean seeds were sown in the second decade of April at 60 × 10 cm spacing, 100 seeds per plot of 6.0 m2 area. Broad bean pods were harvested once at the stage of technological maturity of seeds in the second and third decade of July. Marketable seed samples of 500 g were collected for laboratory tests. At the same time,
immediately after the harvest, samples of 2 kg marketable broad bean pods of each cultivar were collected and storage within 7 days at 1–4°C. The contents of L-ascorbic acid, chlorophyll (a + b), flavonoids (QE), free phenolic acids sum (CAE), and dry matter were determined in broad bean seeds directly after the harvest as well as in the seeds from the pods stored for 7 days. In the results of the investigation indicate that green faba bean seeds from the storage pods had a good white-green colour and marketable quality, however the seeds had the significantly lowest content of L-ascorbic acid and chlorophyll (a + b). The content of selected biologically active substances in the seeds after storage in the pods indicates a significant difference in dependence on cultivar.

Keywords:

Vicia faba L. var. major, flavonoids, phenolic acids, chlorophyll, L-ascorbic acid

Al-Numair K.S., Ahmed S.E.B., Al-Assaf A.H., Alamri M.S., 2009. Hydrochloric acid extractable minerals and phytate and polyphenols contents of sprouted faba and white bean cultivars. Food Chem., 113, 997–1002.
Bahorun T., Luximon-Ramma A., Crozier A., Aruoma O., 2004. Total phenol, flavonoid, proanthocyanidin and vitamin C levels and antioxidant activities of Mauritian vegetables. J. Sci. Food Agric., 84, 1553–1561.
Bołonkowska O., Pietrosiuk A., Sykłowska-Baranek K., 2011. Roślinne związki barwne ich właściwości biologiczne oraz możliwości wytwarzania w kulturach in vitro. Biul. Wydz. Farm. WUM, 1, 1–27.
Buczkowska H., Sawicki K., 2008. Zawartość wybranych składników w owocach papryki słodkiej w zależności od odmiany i terminu sadzenia rozsady. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 527, 73–79.
Budryn G., Nebesny E., 2006. Fenolokwasy – ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne. Bromat. Chem. Toksykol., 39, 2, 103–110.
Chu Y-H., Chang Ch-L., Hsu H-F., 2000. Flavonoid content of several vegetables and their antioxidant activity. J. Sci. Food Agric., 80, 561–566.
Chaieb N., González J.L., López-Mesas M., Bouslama M., Valiente M., 2011. Polyphenols content and antioxidant capacity of thirteen faba bean (Vicia faba L.) genotypes cultivated in Tunisia. Food Res. Internat., 44, 970–977.
Charłampowicz Z., 1996. Analizy przetworów z owoców, warzyw i grzybów. WPLS, Warszawa, 115–120.
Crépon K., Marget P., Peyronnet C., Carrouée B., Arese P., Duc G., 2010. Nutritional value of faba bean (Vicia faba L.) seeds for feed and food. Field Crops Res., 115, 329–339.
Drużyńska B., Jeżak A., 2007. Właściwości przeciwutleniające polifenoli zawartych w okrywie nasiennej nasion bobu. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 5(54), 113–121.
Duc G., Bao S., Baum M., Redden B., Sadiki M., Suso M.J., Vishniakova M., Zong X., 2010. Diversity maintenance and use of Vicia faba L. genetic resources. Field Crops Res., 115, 270–278.
Gajewki M., Arasimowicz D., 2006. Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość wolnych kwasów polifenolowych w owocach odmian oberżyny (Solanum melongena L.). Folia Hortic., Supl. 1, 129–132.
Giménez M.A., Drago S.R., De Greef D., Gonzales R.J., Lobo M.O., Samman N.C., 2012. Rheological, functional and nutritional properties of wheat/broad bean (Vicia faba) flour blends for pasta formulation. Food Chem., 134, 200–206.
Hertog M.G.L., 1996. Epidemiological evidence on potential health properties of flavonoids. Proc. Nutr. Soc., 55, 385–397.
Hertog M.G.L., Hollman P.C.H., Katan M.B., 1992. Content of potentially anticarcinogenic flavonoids of 28 vegetables and 9 fruits commonly consumed in the Netherlands. J. Agric. Chem. 40, 2379–2383.
Horbowicz M., 2000. Występowanie, biosynteza, właściwości; biologiczne flawonoli. Post. Nauk. Rol., 2, 3–17.
Hunter K.J., Fletcher J.M. 2002. The antioxidant activity and composition of fresh, frozen, jarred and canned vegetables. Innovative Food Science and Emerging Technologies 3, 399-406.
Kałędkiewicz E., Lange E., 2013. Znaczenie wybranych związków pochodzenia roślinnego w diecie zapobiegającej chorobom nowotworowym. Post. Fitoter., 1, 42–47.
Kmiecik W., 1994. Wpływ okresu przechowywania strąków na cechy fitometryczne i skład chemiczny nasion bobu. Acta Agr. Silv., 32, 39–45.
Kmiecik W., Lisiewska Z., Jaworska G., 2000. Content of ash components in the fresh and preserved broad bean (Vicia faba var. major). J. Food Comp. Anal., 13, 905–914.
Kmiecik W., Lisiewska Z., Jaworska G., 1990. Zawartość witaminy C w surowcu oraz w mrożonkach i konserwach apertyzowanych z bobu w zależności od odmiany i stopnia dojrzałości nasion. Roczn. PZH, 41, 1–2.
Korenman I.M., 1973. Analiza fitochemiczna. Metody oznaczania związków organicznych. WN-T, Warszawa, 280–281.
Köpke U., Nemecek T., 2010. Ecological services of faba bean. Field Crops Res., 115, 217–233.
Lee S.K., Kader A.A., 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharv. Biol. Technol., 20, 207–220.
Lewis CH.E., Walker J.R.L., Lancaster J.E., 1999. Changes in anthocyanin, flavonoid and phenolic acid concentrations during development and storage of coloured potato (Solanum tuberosum L.) tubers. J. Sci. Food Agric. 79, 311–316.
Lipecki J., Libik A., 2003. Niektóre składniki warzyw i owoców o wysokiej wartości biologicznej. Folia Hortic., Supl. 2003/1, 16–22.
Łabuda H., 1991. Plonowanie bobu w fazie dojrzałości wczesno mlecznej i mlecznej. Rocz. Nauk. Rol. A, 109, 2, 67–74.
Łabuda H., 2012. Flowering and characteristics of useful traits of some faba bean (Vicia faba L. var. major Harz) cultivars and breeding lines. Acta Agrobot., 65(4), 139–148.
Łabuda S., Łabuda H., 1990. Chemical and mineral composition of faba bean plants at earlygreen and green seed stages. FABIS Newsletter, 27,20–23.
Macarulla M.T., Medina C., Aranzazu De Diego M., Chavarri M., Zutel M.A., Martinez J.A., NöelSuberrille C., Higreret P., Portillo M.P., 2001. Effects of the whole seed and a protein isolate of faba bean (Vicia faba) on the cholesterol metabolism of hypercholesterolaemic rate. British J. Nutr., 85, 607–614.
Małolepsza U., Urbanek H., 2000. Flawonoidy roślinne jako związki biochemicznie czynne. Wiad. Bot., 44(3/4), 27–37.
Michniak J., Burczyk J., Zych M., Stolarczyk A., 2004. Polifenolowe substancje roślinne wykazujące działanie przeciwnowotworowe – możliwy mechanizm ich działania. Herba Pol., 50, 1, 106–118.
Najda A., Buczkowska H., 2013. Morphological and chemical characteristics of fruits of selected Rosa sp. Modern Phytomorph., 3, 99–103.
Najda A., Łabuda H., 2013. Content of phenolic compounds and antioxidant properties of fruits of selected orchard shrub species. Modern Phytomorph., 3, 105–109.
Nowak R., 2004. Natura – niedocenione źródło kwasu askorbinowego. Post. Fitoter. 1, 11, 14–18.
Parus A., 2013. Przeciwutleniające i farmakologiczne właściwości kwasów fenolowych. Post. Fitoter., 1, 48–53.
Polish Pharmacopoeia VI, 2002. Wyd. PTFarm, Warszawa.
Polish Pharmacopoeia VII, 2006. Wyd. PTFarm, Warszawa.
Peterson J., Dwyer J., 1998. Flavonoids: dietary occurrence and biochemical activity. Nutr. Res., 18, 12, 1995–2018.
Sałata A., Buczkowska H., 2007. Effect of the method of harvesting on the yield and the content of phenolic compounds in artichoke (Cynara scolymus L.) herb. Herba Pol., 53, 3, 110–114.
Sembratowicz I., Czech A., 2005. Naturalne przeciwutleniacze występujące w żywności. Post. Nauk Rol., 1, 75–88.
Shirley B.W., 1998. Flavonoids in seeds and grains: physiological function, agronomic importance and the genetisc of biosynthesis. Seed Sci. Res., 8, 415–422.
Troszyńska A., Honke J., Kozłowska H., 2000. Naturalne substancje nieodżywcze (NSN) pochodzenia roślinnego jako składniki żywności funkcjonalnej. Post. Fitoter., 2, 17–22.
Wang M.L., Gillaspie A.G., Morris J.B., Pittman R.N., Davis J., Pederson G.A. 2008. Flavonoid content in different legume germplasm seeds quantified by HPLC. Plant Genetic Resources 6 (1), 62-69.
Wierzbicka B., Kuskowska M., 2002. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 2, 49–57.
Wiczkowski W., Piskula M.K., 2004. Food flavonoids. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13/54, 1, 101–114.
Wolski T., Dyduch J., 2000. Znaczenie warzyw i owoców w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Annales UMCS, sec. EEE Horticultura, 8, Suppl. 19–37.
Download

Published
2014-08-31Helena Łabuda 
University of Life Sciences in Lublin
Halina Buczkowska 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>