EFFECT OF FOLIAR FERTILIZATION ON YIELDING AND LEAF MINERAL COMPOSITION OF HIGHBUSH BLUEBERRY (Vaccinium corymbosum L.)

Dariusz Wach

University of Life Sciences in Lublin

Marzena Błażewicz-Woźniak

University of Life Sciences in LublinAbstract

Foliar fertilization is fairly frequently applied besides to fertilization to the roots. In the years 2003–2005 a study was conducted on the effect of foliar feeding with
phosphorus on the yielding and content of mineral element in leaves of highbush blueberry. The experiment was conducted on a production plantation, on 10-year old bushes of ‘Bluecrop’. The foliar fertilizer Insol Fos was applied at 4 concentrations: control – 0%; 0.4%, 0.8% and 1.2%, several times at intervals of every week (7×), every 2 weeks (4×), and every 3 weeks (3×). The first treatment was applied at the beginning of the 3rd decade of May and the final one at the beginning of July, minimum 7–10 days prior to the first harvest of berries. Foliar sprays with Insol Fos had a positive effect on the yielding of highbush blueberry, but it had no effect on the weight of 100 fruits. The highest concentration of the fertiliser proved to be the most effective. Irrespective of the concentration applied, in the years of the experiment the best yielding were those plants that were foliarapplied every 2 weeks. Foliar fertilization with the fertilizer Insol Fos had a varied effect
on the content of mineral elements in the leaves of highbush blueberry, causing a significant increase in the content of N, P and Mg, and a decrease in the concentration of K and Ca.

Keywords:

Ericscese, fruit yield, phosphorus, macroelements

Byszewski W., Sadowska A., 1974. Piśmiennictwo dotyczące dolistnego dokarmiania roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 143, 15–41.
Czuba R., 1993. Regeneracyjne nawożenie gleby silnie wyczerpanej ze składników pokarmowych. Roczn. Gleb., 44, 1, 57–64.
Gruca Z., Stojek B., 1994. Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników mineralnych w liściach borówki wysokiej. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Sadownicza, cz. II, 289–290.
Hanson E.J., 2000. Foliar boron sprays do not affect highbush blueberry productivity. Small Fruits Rev. 1,1, 35–41.
Michałojć Z. M., 2008. Zasady pozakorzeniowego dokarmiania roślin w uprawach ogrodniczych. Konf. Nauk. ,,Dokarmianie dolistne”, 11–12.
Michałojć Z., Szewczuk C., 2003. Teoretyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agrophysica, 85, 9–18.
Pliszka K., 2002 (ed). Borówka wysoka. PWRiL.
Smagula. M., Kreider L., 2009. Effect of timing of N and Phi foliar sprays on lowbush blueberry leaf nutrient concentrations, growth and yield. Acta Hort. 810/2, 733–740.
Smolarz K., 1996. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego na wzrost i plonowanie kilku gatunków roślin jagodowych. Zesz. Nauk. ISK, Monografie i Rozprawy, 28–53.
Starast M., Karp K., Noormets M., 2002. The effect of foliar fertilisation on the growth and yield of lowbush blueberry in Estonia. Acta Hort. 574, 679–684.
Stuckrath R., Quevedo R., Fuente L. de la, Hernandez A., Sepulveda V., 2009. Effect of foliar application of calcium on the quality of blueberry fruits. J. Plant Nutrit. 31:7, 1299–1312.
Szwonek E., 2003. Dolistne dokarmianie borówki wysokiej odmiany Bluecrop. Konf. Nauk. „Uprawne rośliny wrzosowate” Skierniewice, 22–24 maja. 54–59.
Tukey H.B., Marczyński S., 1984. Foliar nutrition – old ideas rediscovered. Acta Hort., 145, 205–212.
Wach D., 1998. Zawartość składników pokarmowych w liściach kilku odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na glebie mineralnej o niskiej zawartości próchnicy. VII Konf. Nauk. ,,Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych” Lublin, 8–9 czerwca, 247–250.
Wach D., 2008. Estimation of growth and yielding od highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivated on soil developed from weakly loamy sand. Folia Hort. 20/2, 47–55.
Wójcik P., 1998. Pobieranie składników mineralnych przez części nadziemne roślin z nawożenia pozakorzeniowego. Post. Nauk Roln. 1, 49–64.
Wójcik P., 2004. Uptake of mineral nutrients from foliar fertilization. J. Plant Res., 12, Special ed., 201–218.
Wójcik P., 2005. Response of Bluecrop highbush blueberry to boron fertilization. J. Plant Nutrit. 28, 11, 1897–1906.
Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E., Franczuk J., Rosa R., 2010. Field quality of melon (Cucumis melo L.) depending on foliar feeding. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 9(1), 55–63.
Download

Published
2012-02-29Dariusz Wach 
University of Life Sciences in Lublin
Marzena Błażewicz-Woźniak 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>