USEFULNESS OF ‘FRUTANA’ INTERSTOCK IN THE PRODUCTION OF MAIDEN SWEET CHERRY TREES IN THE NURSERY

Sławomir Świerczyński

Poznań University of Life Sciences

Aleksander Stachowiak

Poznań University of Life SciencesAbstract

In a nursery production there are very few verified rootstocks diminishing the growth of sweet cherry trees in an orchard. An alternative solution is application of
a dwarfing interstock. In the experiment the usefulness of a dwarfing interstock called ‘Frutana’ for the production of sweet cherry maiden trees was checked. The studies covered the following rootstocks: Prunus avium, and Colt and the cultivars of sweet cherry trees: ‘Kordia’, ‘Lapins’ and ‘Regina’. The strongest growth of sweet cherry maiden trees was obtained on ‘Colt’ and the weakest on Prunus avium with the interstock. The best productivity was obtained on Prunus avium, and the worst on Prunus avium with the interstock. Anatomic sections that were carried out did not show any signs of physiological incompatibility between the dwarfing interstock ‘Frutana’ and the studied cultivars of sweet cherry trees.

Keywords:

rootstocks, interstock ‘Frutana’, growth of maiden sweet cherry trees, nursery efficiency, physiological compatibility

Al-Sabbagh M., Abdul-Kader A., Khoder M., Kolhout A.R., 1999. In vitro propagation of a semidwarfing cherry rootstocks Plant Cewll, Tissue and Organ Culture 59 (3), 203–208.
Baryła P., Kapłan M., 2005. The estimation of the growth and the branching of the six stocks under the cherry and sweet cherry trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4 (1), 119–129.
Baryła P., Kapłan M., 2006. The effect of stocks on the quality of young Teres and the nursery efficiency of cherry Teres cv. ‘Łutówka’. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5 (1)’ 45–52.
Bielicki P,. Rozpara E., 2010. Growth and yield of ‘Kordia’ sweet cherry trees with various rootstock and interstem combinations. J. Fruit. Ornam. Plant Res., 18, (1), 45–50.
Chełpiński P., 2007. Wpływ wybranych podkładek na wzrost i plonowanie oraz skład chemiczny liści i owoców czereśni na Pomorzu Zachodnim. Maszynopis pracy hab., 6–25.
Davarynejad G.H., Nyeki J., Davarynejad E., Szabo T., Szabo Z., 2009. First results of varios sour cherry cultivar on Oblacsinska as interstocks and Prunus mahaleb rootstocks. Inter. J. Hort. Sci., 15 (1/2), 87–90.
Edin M., Masseron A., Tronel C., Garcin A., Dalie E., Claverie J., 1989. Chery trees. Dwarfing and semidwarfing rootstocks. Preliminary results of experiments in France. Infor. Centre Tech. Interprof. Fruits Legumes, France, 50, 11–17.
Erbenova M., Paprštein F., Sedlak J., 2001. In vitro propagation of dwarfed rootstocks for sweet cherry. Acta Hort., 560, 477–480.
Ermel F.F., Poessel J.L. Faurobert M., Catesson A.M., 1997. Early scion/stock junction in compatible and incompatible pear/pear and pear/quince graft: a histo-cytological study. Ann. Bot., 79, 505–515.
Gruppe W., 1985. An overview on the cherry rootstock breeding program of Giessen 1965–1984. Acta Hort., 169, 189–198.
Grzyb Z.S., Sitarek M., Omiecińska B., 1998. Growth and fruiting of five sweet cherry cultivars on dwarfing and vigorous rootstocks. Acta Hort., 468, 333–338.
Grzyb Z.S., Rozpara E., Berczyński S., 2004. Health status of 25 years old sweet cherry trees with different interstock. Folia Hort., 16 (2), 95–101.
Hrotkó K., Magyar L., Simon G., 1998. Growth and productivity of sweet cherry interstem trees. Acta Hort., 468, 353–362.
Hrotkó K., Magyar L., Simon G., Hanusz B., 1997. Effect of rootstocks and interstocks on growth and yield of sweet cherry trees. Acta Hort., 451, 231–236.
Magyar L., Hrotkó K., 2008. Prunus ceresus and Prunus fruticosa as interstocks for sweet cherry trees. Acta Hort., 795, 287–292.
Mahdavian M., Bouzarl N., Abdollahi H., 2011. Effect of media and plant growth regulators on micropropagation of a dwarfing cherry rootstocks (PHL-A) Biharean Biologist 5 (2), 86–90.
Al-Sabbagh M., Abdul-Kader A., Khoder M., Kolhout A.R., 1999. In vitro propagation of a semidwarfing cherry rootstocks Plant Cewll, Tissue and Organ Culture 59 (3), 203–208.
Baryła P., Kapłan M., 2005. The estimation of the growth and the branching of the six stocks under the cherry and sweet cherry trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4 (1), 119–129.
Baryła P., Kapłan M., 2006. The effect of stocks on the quality of young Teres and the nursery efficiency of cherry Teres cv. ‘Łutówka’. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5 (1)’ 45–52.
Bielicki P,. Rozpara E., 2010. Growth and yield of ‘Kordia’ sweet cherry trees with various rootstock and interstem combinations. J. Fruit. Ornam. Plant Res., 18, (1), 45–50.
Chełpiński P., 2007. Wpływ wybranych podkładek na wzrost i plonowanie oraz skład chemiczny liści i owoców czereśni na Pomorzu Zachodnim. Maszynopis pracy hab., 6–25.
Davarynejad G.H., Nyeki J., Davarynejad E., Szabo T., Szabo Z., 2009. First results of varios sour cherry cultivar on Oblacsinska as interstocks and Prunus mahaleb rootstocks. Inter. J. Hort. Sci., 15 (1/2), 87–90.
Edin M., Masseron A., Tronel C., Garcin A., Dalie E., Claverie J., 1989. Chery trees. Dwarfing and semidwarfing rootstocks. Preliminary results of experiments in France. Infor. Centre Tech. Interprof. Fruits Legumes, France, 50, 11–17.
Erbenova M., Paprštein F., Sedlak J., 2001. In vitro propagation of dwarfed rootstocks for sweet cherry. Acta Hort., 560, 477–480.
Ermel F.F., Poessel J.L. Faurobert M., Catesson A.M., 1997. Early scion/stock junction in compatible and incompatible pear/pear and pear/quince graft: a histo-cytological study. Ann. Bot., 79, 505–515.
Gruppe W., 1985. An overview on the cherry rootstock breeding program of Giessen 1965–1984. Acta Hort., 169, 189–198.
Grzyb Z.S., Sitarek M., Omiecińska B., 1998. Growth and fruiting of five sweet cherry cultivars on dwarfing and vigorous rootstocks. Acta Hort., 468, 333–338.
Grzyb Z.S., Rozpara E., Berczyński S., 2004. Health status of 25 years old sweet cherry trees with different interstock. Folia Hort., 16 (2), 95–101.
Hrotkó K., Magyar L., Simon G., 1998. Growth and productivity of sweet cherry interstem trees. Acta Hort., 468, 353–362.
Hrotkó K., Magyar L., Simon G., Hanusz B., 1997. Effect of rootstocks and interstocks on growth and yield of sweet cherry trees. Acta Hort., 451, 231–236.
Magyar L., Hrotkó K., 2008. Prunus ceresus and Prunus fruticosa as interstocks for sweet cherry trees. Acta Hort., 795, 287–292.
Mahdavian M., Bouzarl N., Abdollahi H., 2011. Effect of media and plant growth regulators on micropropagation of a dwarfing cherry rootstocks (PHL-A) Biharean Biologist 5 (2), 86–90.
Makosz E., 2007. Szanse rozwoju polskiego sadownictwa. Plantpress, Kraków, 50–51.
Poniedziałek W., Szczygieł A., Porębski S., Górski A., 1997. Wpływ terminu okulizacji i podkładki na przyjęcie się oczek i wzrost okulantów dwóch odmian jabłoni. Zesz. Nauk. AR Kraków, 23, 5–18.
Pannel D., Dodd P.B., Webster A.D., Mathews P., 1983. The effect of species and hybrid rootstocks on the growth and cropping of ‘Merton Glory’ and ‘Merton Biggarreau’ sweet cherries (Prunus avium L.), J. Hort. Sci., 58, 51–61.
Perry R.L., Runkel J.L., Longstroth M.A., 1996. The effects of rootstock on the performance of ‘Hedelfingen’ and ‘Montmorency’ cherry in Michigan, USA. Acta Hort., 410, 257–263.
Rozpara E., Grzyb Z.S., 1999. Możliwości wykorzystania wstawek skarlających w intensywnej produkcji czereśni. Zesz. Nauk. AR Kraków, 66, 291–295.
Rozpara E., Grzyb Z.S., 2004. Frutana® – a new Polish interstock for sweet cherry trees. Acta Hort., 658, 247–250.
Rozpara E., Grzyb Z.S., 2006. The effect of the ‘Northstar’ interstem on the growth, yielding and fruit quality of five sweet cherry cultivars. J. Fruit Ornam. Plant. Res., 14, 91–96.
Simon G., Hrotkó K., Magyar L. 2004. Fruit quality of sweet cherry cultivars grafted on four different rootstocks. Acta Hortic., 658, 365–370.
Simons R.K., Chu M.C., 1983. Graft union development Granny Smith/EM 26 – specific growth characteristics between stock and scion. Compact Fruit Tree 16, 73–82.
Sitarek M., Sas-Paszt L., 2005. Studies on the root systems of sweet cherry trees grafted on different rootstocks – preliminary results. J. Fruit Ornam. Plant Res., 13, 25–37.
Sitarek M., Grzyb Z.S., 2007. Nursery results of bud-take and growth of six sweet cherry cultivars budded on four clonal rootstocks. Acta Hort., 732, 345–349.
Stachowiak A., Świerczyński S., 1999. Efektywność wzrostu nowych odmian czereśni na podkładce Colt w szkółce. Mat. VIII Ogólnopol. Zjazdu Nauk. Hodowców Roślin Ogrodn., Lublin T. 1, 253–255.
Stachowiak A., Świerczyński A., 2001. The effect of Colt and F 12/1 rootstocks on the growth and efficiency of young sweet cherry trees cultivars: ‘Johana’, ‘Kordia’ and ‘Regina’. Rocz. AR Poznań 34, 93–99.
Stachowiak A., Świerczyński A., 2009. The influence of mycorrhizal vaccine on the growth of maiden sweet cherry trees of selected cultivars in nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 8 (1), 3–11.
Stachowiak A., Świerczyński A., 2011. Growth of maiden apple trees of ‘Galaxy’ and ‘Rubin’ on rootstocks clones originating from crossing A.2 × B.9. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (2), 49–59.
Trefois R., 1985. Two dwarfing rootstocks selections for sweet cherries. Acta Hort., 169, 147–155.
Wociór S., Kiczorowski P., Mazurek J., Wójcik I., 1998. Wpływ metody okulizacji i rodzaju wiązadeł na wzrost podkładek i okulantów jabłoni. Mat. XXXVII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad., Skierniewice, 192–196.
Wociór S., 2008. The effect of rootstock on the growth and yielding of cultivar ‘Kordia’ sweet cherry trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7 (1), 21–26.
Download

Published
2012-04-30Sławomir Świerczyński 
Poznań University of Life Sciences
Aleksander Stachowiak 
Poznań University of Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>