THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON RADISH YIELDING

Piotr Chohura

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Eugeniusz Kołota

Wrocław University of Environmental and Life SciencesAbstract

In two field experiments carried out in 2006–2008, with two radish cultivars Treto F1 and Wernar F1 the effect of differentiated nitrogen fertilization on yield and biological value of radish grown for autumn harvest was examined. Mineral N content in the soil before seeds sowing was raised up to the level of: 50, 100 and 150 mg N·dm-3 by using: ammonium nitrate 34% N – [NH4NO3], calcium nitrate 15.5% N – [Ca(NO3)2·H2O], ammonium sulphate 20.0% N – [(NH4)2SO4], and ENTEC 26% N – [NH4NO3+(NH4)2SO4 + 0.8% DNPP]. The highest marketable yield of radish Treto F1 cv. was achieved in the case of ammonium nitrate use. In the case of Wernar F1 cv. kind of fertilizer didn’t affect the yield. Irrespective of the kind of fertilizer, increment of nitrogen content in the soil from 50 to 100 mg N·dm-3 caused the significant enhancement of radish yield. The similar yielding was recorded at nitrogen concentration equal to 150 mg N·dm-3 and 100 mg N·dm-3. Increasing mineral nitrogen concentration in the soil resulted in increment of nitrates content in radish roots, however their amounts not exceed permissible level. Plants fertilized with ammonium sulphate and ENTEC 26 contained lower amount of nitrates in edible parts in comparison to those supplied with ammonium nitrate and calcium nitrate.

Keywords:

radish, nitrogen dose, nitrogen form, yield, crop quality

Barczak B., Cwojdziński E., 1996. Wpływ nawożenia i warunków uprawy na jakość wybranych warzyw regionu bydgoskiego i gdańskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 440, 11–17.
Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksński W., 2008. Nawożenie roślin ogrodniczych. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
Gorlach E., Mazur T., 2002. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Hähndel R., Zerulla W., 2001. Effects of ammonium – stabilized N-fertilizer on field and field and quality of vegetables. Acta Hortic. 563, 81–86.
Jurkowska H., Rożek A., 1981. Wpływ formy i dawki azotu na zawartość makro- i mikroelementów w roślinach. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 20, 107–120.
Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2007. Przydatność nawozu Entec 26 w uprawie pora na zbiór wczesny. Rocz. AR w Poznaniu. Ogrodnictwo, 41, 529–532.
Kowalska I., Sady W., Szura A., 2006. Wpływ formy azotu nawozowego, dokarmiana dolistnego i miejsca uprawy na plonowanie i jakość sałaty. Acta Agrophysica 7(3), 619–631.
Kozik E., Gleń B., 1995. Wpływ poziomu i formy azotu na zawartość azotanów w sałacie. Materiały Ogólnopol. Konf. Nauk. „Nauka Praktyce ogrodniczej”. AR Lublin, 699–702.
Lisiewska Z., 1991. Azotany i azotyny w warzywach cz. I. Wpływ różnych czynników na zawartość azotanów i azotynów w warzywach świeżych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 3, 11–23.
Michałojć Z., 2001. Wpływ nawożenia azotem i potasem oraz terminu uprawy na plonowanie i skład chemiczny sałaty, rzodkiewki oraz szpinaku. Rozpr. Nauk. AR 238, Lublin.
Orłowski M., Kołota E., 1999. Uprawa warzyw. Wyd. Brassika, Szczecin.
Rożek S., 2000. Czynniki wpływające na akumulację azotanów w plonie warzyw. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 71, 19–31.
Sady W., 2006. Nawożenie warzyw polowych. Wyd. Plantpress, Kraków.
Skąpski H., Dąbrowska B., 1994. Uprawa warzyw w polu. Wyd. SGGW, Warszawa.
Stępowska A., Rogowska M., 2006. Uprawa rzodkiewki w polu i pod osłonami. Plantpress, Kraków.
Wojciechowska R. 2004. Akumulacja azotanów a jakość produktów ogrodniczych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 21–26.
Wojciechowska R., Siwek P., 2006. The effect of shading on nitrate metabolism in stalks and blades of celery leaves (Apium graveolens L. var. dulce). Folia Hortic., Ann. 18/2, 25–35.
Download

Published
2011-03-31Piotr Chohura 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Eugeniusz Kołota 
Wrocław University of Environmental and Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>