THE INFLUENCE OF THE THICKNESS OF ROOTSTOCK AND SCIONS ON THE GROWTH AND QUALITY OF THE OBTAINED SHRUBS OF TWO Rosa × hybrida CULTIVARS. PART I. GROWTH PARAMETER OF THE ROSE SHRUBS

Marta Joanna Monder

Polish Academy of Sciences

Jerzy Hetman

University of Life Sciences in LublinAbstract

In 1999–2001 years two Rosa × hybrida cultivars, ‘Casanova’ and ‘Korlingo’, were obtained by bud-grafting on a thornless multiflora rootstock (Rosa multiflora Thunb.). The first factor studied was the rootstock quality: class I (base diameter Ø = 4–6 mm); class II (Ø = 3–4 mm); class III (Ø = 2–3 mm). The second factor studied was the scion size: thick scions (Ø = 6–8 mm); medium scions (Ø = 4–6 mm); thin scions (Ø = 2–4 mm). Plant mass of Rosa × hybrida shrubs was greater with class I than with class II or class III rootstocks. The shrubs obtained by bud-grafting on class I and class II rootstocks were higher than with III class rootstocks. Rose shrubs of greater height and mass were obtained by bud-grafting with medium scions, and shrubs of lowest height and mass were obtained with thin scions. The number of primary shoots was not significantly affected by either rootstock quality or scion size. Plant mass and plant height were greater in ‘Casanova’ than in ‘Korlingo’.

Keywords:

Rosa ×hybrida, bud-grafting, quality, rootstock, scion, Rosa multiflora

Czynczyk A., Grzyb Z. S., 1987. Wpływ sposobów okulizacji i szczepienia podkładek na liczbę i jakość otrzymywanych drzewek wiśni w szkółce. Prace ISK. Ser. A. 77, 5–9.
Dubois L.A.M., de Vries D.P., Jansen H., 1990. Rose rootstocks on the move. Prophyta. 1990, 44, 117–119.
Falińska-Król J., Hetman J., 2000. Badania nad poprawą jakości siewek róż. Mat. Konf. „Róże w szkółce i pod osłonami”, Skierniewice, 30 marca, 33–40.
Han Y.Y., Cung S.K., Kwack B.H., 1994. Effect of different rootstocks on the productivity and quality of cut roses grown in green house. RDA J. Agri. Sci. 36(1), 453–459.
Hetman J., 1987. Produkcja krzewów róż do upraw pod osłonami z uwzględnieniem podkładek. Otwarte Dni Różane, Ogólnokrajowa Konf. SITO w Łodzi, Materiały, 15–27.
Hetman J., Monder M., 2003a. The influence of quality of the rootstocks and scions on the results of budding two rose cultivars from the hybrid thea group. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491, 79–90.
Hetman J., Monder M., 2003b. The influence of quality of the rootstocks and scions on the results of budding two rose cultivars from floribundas group. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 2 (2), 33–41.
Hetman J., Monder M., 2004a. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part I. Growth parameters of the rose shrubs. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2), 13–22.
Hetman J., Monder M., 2004b. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 3 (2), 23–32.
Jerzy M., Żyła S., Czekalski M., 1992. Róże. PWRiL, Warszawa.
Kiczorowski P., 2003. Badania wybranych czynników wpływających na wzrost podkładek i jakość okulantów jabłoni odmiany ‘Jonica’. Praca dokt. Akademia Rolnicza w Lublinie.
Kool M.T.N., van de Pol P.A., 1992. Aspects of growth analysed for Rosa hybrida ‘Montrea’ as affected by six rootstocks. Gartenwissenschaft, 57, 3, 120–125.
Lundstad A., 1986. Plant yield, graft-take and growth following bud grafting of garden roses onto different rootstocks. Meldinger fra Norges Landbrukshogskole, 65, 1–38.
Marcelis van Acker C. A. M., 1993. Morphological study of the formation and development of basal shoots in roses. Scientia Hort., 54, 2, 143–152.
Marcelis van Acker C. A. M., 1994. Ontogeny of axillary buds and shoots in rose, leaf initiation and pith development. Scientia Hort., 57, 1–2, 111–122.
Marosz A., 2005. Stan i perspektywy produkcji krzewów róż w Polsce. Mat. Konf. Nauk. pt. ,,Problemy w produkcji krzewów róż w nowych warunkach ekonomicznych po akcesji z Unią Europejską”. Lublin, 16 lutego, 17–19.
Monder M., Hetman J., 2006a. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa floribunda cultivars. Part I. Growth parameters of the rose shrubs. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 359–365.
Monder M., Hetman J., 2006b. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa floribunda cultivars. Part II. The quality of shrubs. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 367–375.
Pertwee J., 1995. The production and marketing of roses. Pathfast Publishing, Frinton, 1–68.
Pessala T., 1977. The effect of plant material and plant density on flowering in the ‘Baccara’ rose variety. Ann. Agric. Fenniae 16, 72–79.
Pudelska K., 2003. Oddziaływanie podkładek na wzrost i kwitnienie odmian uprawnych róży. Rozpr. Nauk AR w Lublinie, 269, 26–60.
Taschner L., 2002. Why do Roses need a Rootstock? Rosa Annual, 45.
Wiśniewska-Grzeszkiewicz H., 1986. Zasady uprawy róż w tunelach foliowych. Ogrodnictwo, 12, 16–19.
Download

Published
2011-03-31Marta Joanna Monder 
Polish Academy of Sciences
Jerzy Hetman 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2