EFFECT OF IRRIGATION AND FERTILIZATION ON THE GROWTH AND YIELDING OF APPLE-TREES CULTIVAR ŠAMPION IN A REPLANTED ORCHARD

Eugeniusz Pacholak

Agricultural University in Poznań

Zofia Zydlik

Agricultural University in Poznań

Marcin Zachwieja

Agricultural University in Poznań

Krzysztof Rutkowski

Agricultural University in PoznańAbstract

Studies were carried out in an experimental orchard established on the area of Agricultural and Pomicultural Experimental Farm in Przybroda belonging to the Agricultural University in Poznań. The establishing of an orchard in the place of a previously existing one exerted an influence on the tree growth impediment and increased the number of tree losses. Poor growth decreased both the individual yield from one tree and the yielding from the area unit. Irrigation as well as fertilization had an effect on the occurrence of soil fatigue phenomenon. Increased irrigation intensity and low fertilization doses increased the results of replantation disease. The least effects of soil fatigue were found in case of no additional irrigation and an increased dose of tree fertilization. Experimental
conditions did not exert any effect on fruit quality.

Keywords:

apple-tree, soil fatigue, tree growth, yield, fruit mass, extract, firmness

Aldea V., 1998. Role of microorganism in rhizosphere for determing “soil sickness” in fruit culture. Acta Hort. 477, 67–74.
Barabasz W., Smyk A., 1997. Mikroflora gleb zmczonych. Zesz. Prob. Nauk Roln. 452, 37–50.
Barabasz W., Smyk B., Chmiel M. J., Vorisek K., 1998. Zmęczenie gleby a skład mikroflory glebowej [w:] Ekologiczne aspekty mikrobiologii glebowej. Poznań, 45–56.
Gullino M. L., Mezzalama M., 1993. Influence of cultural practices and chemical treatments on soil borne diseases of fruit crops. Acta Hort. 324, 35–46.
Hoestra M., 1994. Ecology and pathology of replant problems. Acta Hort. 363, 1–10.
Pacholak E., Cwynar M., Zydlik Z., 1996a. Wpływ siedemnastoletniego nawożenia i nawadniania na wzrost jabłoni odmiany Szampion na podkładce P60 w drugim roku po replantacji. ISiK, Konf. Nauk., 96–99.
Pacholak E., Cwynar M., Zydlik Z., 1996b. Effect of fertilization and irrigation on the growth and yielding of apple tree ‘Šampion’ cultivar in a replanted orchard in the years 1994–2002. Folia Univ. Agric. Stet. 96, 143–148.
Pacholak E., Rutkowski K., Zydlik Z., Zachwieja M., 2006c. Effect of soil fatigue prevention methods on microbiological soil status in replanted apple tree orchard. Part I. Number of nematodes. EJPAU, Horticulture 9 (4), www.ejpau.media.pl.
Pacholak E., Zydlik Z., 2003. Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników mineralnych w glebie oraz liściach jabłoni ‘Šampion’ w sadzie replantowanym. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 95, 281–289.
Pacholak E., Zydlik Z., 2004. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część I. Liczebność nicieni. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Len. 94, 299–306.
Pacholak E., Zydlik Z., Sawicka A., 2004. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część II. Liczebność bakterii. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 94, 307–316.
Politycka B., Adamska D., Pacholak E., 2001. Changes in content of phenolic compounds in orchard soil after replantation of apple trees in relation of fertilization and irrigation. Folia Hort. 13/1, 55–63.
Przybyła Cz., Pacholak E., 2000. Rola nawadniania w replantowanym sadzie jabłoniowym. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 89, 166–174.
Rutkowski K., Pacholak E., Zydlik Z., 2006. Effect of soil fatigue prevention methods on microbiological soil status in replanted apple tree orchard. Part II. Number of bacteria. EJPAU, Horticulture
9 (4), www.ejpau.media.pl.
Styła K., 2006. Stan mikrobiologiczny gleby w sadzie jabłoniowym po replantacji. Praca dokt. Poznań.
Szczygieł A., 1997. Zmęczenie gleby a problem replantacji w uprawach sadowniczych. Biuletyn 2, 25–30.
Szajdak L., 2003. Substancje biologicznie czynne w glebach spod wieloletniej monokultury żyta i spod zmianowania. Post. Nauk Roln. 1, 3.
Utkhede R. S., Smith E. M., 1994. Biotic and abiotic causes of replant problems of fruit trees. Acta Hort. 363, 25–32.
Zydlik Z., Pacholak E., 2003. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i nawadniania na jakość owoców i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Šampion. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 95, 265–272.
Zydlik Z., Rutkowski K., Pacholak E., 2006. Effect of soil fatigue prevention methods on microbiological soil status in replanted apple tree orchard. Part III. Number of fungi and Actinomycetes.
EJPAU, Horticulture 9 (4), www.ejpau.media.pl.
Download

Published
2007-09-30Eugeniusz Pacholak 
Agricultural University in Poznań
Zofia Zydlik 
Agricultural University in Poznań
Marcin Zachwieja 
Agricultural University in Poznań
Krzysztof Rutkowski 
Agricultural University in PoznańLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>