YIELDING OF Sparaxis tricolor Ker-Gawl. ACCORDING TO TERM AND DEPTH OF PLANTING IN LUBELSZCZYZNA REGION

Barbara Marcinek

Agricultural University of Lublin

Jerzy Hetman

Agricultural University of LublinAbstract

Corms of Sparaxis tricolor were planted in the second 10 days period: from 20th April to 20th May, on three depths: 4 cm, 6 cm and 8 cm. The largest number of descendant corms and fresh matter of total and commercial yield was obtained from corms planted in the field on 20th April. Retarding of planting date influenced dispersion of the total yield of offspring corms. The largest number of corms produced in corners of leaves was obtained in the second 10 days’ period of April. Depth of planting did not influence the total yield of corms. Plants from earlier terms produced, more descendant corms at the depth of 4 cm, while these from May dates more descendant corms produced at growing depth 8 cm.

Keywords:

Sparaxis tricolor, planting date, planting depth, yield of descendant corms

Arora J.S., Sandhu G.S., 1987. Effect of two planting dates on the performance of fifteen gladiolus cultivars. Punjab Hortic. J. 27, 3–4, ref. 6, 243–249.
Grabowska B., 1978. Wpływ terminów sadzenia przybyszowych bulw mieczyka (Gladiolus hybr. hort.) na plonowanie. Prace Inst. Sad. i Kwiac., ser. B, 3, 15–22.
Hong Y.P., Goo D.H., Huk K.Y., 1989. Studies on corm formation in Gladiolus gandavensis. The effects of planting date of cormels on corm production, dormancy and flowering of the corm in the next generation. Res. Rep. Rural Develop. Administr. Hort. 31, 4, 54–59.
Incalcaterra G., 1992. Effects of planting depth and density on gladiolus corm production. Colture Protette 21, 2, 83–94.
Kalasareddi P.T., Reddy B.S., Patil P.R., Kulkarni B.S., 1998. Effect of planting time on the performance of cultivars of gladiolus. III influence of planting time on corm and cormel production. Adv. Agric. Res. India. 9, 51–53.
Kapczyńska A., Piskornik M., Klimek A., 2003. Wpływ terminu sadzenia bulw sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor (Curt) Ker. Gawl) w gruncie na jakość i plon kwiatów oraz bulw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491, 141–149.
Kapczyńska A., 2001. Optymalizacja produkcji i trwałość kwiatów ciętych Sparaxis tricolor hybrida. Praca doktorska, Kraków.
Laskowska H., Kocira A., 2003. Wpływ terminu i głębokości sadzenia bulw na plon bulw potomnych acidantery dwubarwnej (Acidanthera bicolor Hochst.). Folia Hort. 2, 16–18.
Lee J.J., Jeong J.S., Kim D.K., Kwon S.W., Kim J.C. 1997. Effect of planting depth on growth and flowering in summer cultivation of cut freesia. J. Korean Soci. Hort. Sci. 38, 1, 77–80.
Mahros O. M., 1999. Response of Polianthes tuberose L. to different growing media, planting depth and size of bulbs. Assiut J. Agric. Sci. 30, 3, 133–154.
Maitra S., Roychowdhury N., 1999. Effect of time and depth of planting on growth, development, flowering, corm and cormlet production of gladiolus (Gladiolus grandiflorus) cv. Sylvia. Hort. J. 12, 2, 83–90.
Orłowski M., 1993. Wpływ terminu sadzenia ząbków czosnku na wielkość plonu. Biul. Warzyw. XL. Inst. Warzywnictwa Skierniewice, 33–43.
Piskornik M., Koziara Z., 1994. Plonowanie acidantery dwubarwnej w zależności od terminu i sposobu sadzenia łuskobulw. Mat. IX Ogólnopol. Zjazdu Kwiaciarzy, Skierniewice, 16 września 1994, 79.
Rao D.V.R., Reddy K.B., Naidu L.N., Suryanarayana V., Bhaskara-Reddy K., Naram-Naidu L., 1991. Effect of bulb size and depth of planting on growth and flowering of tuberose (Polianthes tuberose L.) cv. Single. South Indian Hort. 39, 3, 143–145.
Ruiters C., McKenzie B., Raitt L.M., 1992. Ontogenetic and demographic studies of Sparaxis grandiflora ssp. fimbriata (Iridaceae). S. Afr. J. Bot. 58 (3), 182–187.
Sadkowska P., 2002. Wpływ terminów i głębokości sadzenia na wartość dekoracyjną i plon cebul czosnku złocistego Allium moly L. Praca magisterska, AR Lublin.
Sing P.V., Kumar M., 1999. Effect of spacing, depth and time of planting on growth, flowering and bulb production of tuberose cv. Double. J. Ornam. Hort. New Ser. 2, 2, 127–130.
Tonecki J., 1980. Wpływ długości dnia, natężenia światła i terminu sadzenia na wzrost i kwitnienie mieczyka. Ogrodnictwo 1, 16–18.
Download

Published
2005-12-31Barbara Marcinek 
Agricultural University of Lublin
Jerzy Hetman 
Agricultural University of LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>