The effect of dressing zaprawa Oxafun T on the quantitative and qualitative composition of rhizosphere microorganisms of runner bean and soybean

Alina Pastucha

Agricultural University in Lublin


Abstract

The studies were conducted in the years 2000–2002 at the Experimental Station of Czesławice near Nałczów on a field of monocultures of runner bean and soybean. The subject of the studies was the rhizosphere soil of these plant species. The experiment of each plant included 2 combinations, i.e. with dressing the seeds with Zaprawa Oxafun T and without dressing the seeds (control). Results of the microbiological analysis of the rhizosphere soil of runner bean and soybean showed that the plants grown of the seeds dressed with Zaprawa Oxafun T always gave a greater number of bacteria colonies, Bacillus spp. and Pseudomonas spp. but a smaller number of fungi colonies than in the control combination. In comparison to the rhizosphere soil of soybean, the rhizosphere soil of runner bean contained much more bacteria and a much lower number of fungi colonies. Among the obtained saprotrophic macroorganisms, a more numerous group of antagonistic bacteria and fungi was achieved from the rhizosphere soil of runner bean than from the rhizosphere soil of soybean. Whatever the plant species, considerably more antagonistic bacteria and fungi occurred in the combination with Zaprawa Oxafun T as compared to the control. The plant species as well as the introduction of Zaprawa Oxafun T into the soil together with the seeds had a considerable influence on the quantitative and qualitative composition of the populations of soil microorganisms. 

Keywords:

runner bean, soybean, rhizosphere microorganisms, Zaprawa Oxafun T

Borecki Z., 1984. Fungicydy stosowane w ochronie roślin. PWRiL Warszawa.
Gołębiowska J., 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL Warszawa.
Kraffczyk I., Trolldenier G., Beringen H., 1984. Soluble root exudates of maize: Influence of protassium supply and rhizosphere microorganisms. Soil. Biol. Biochem. 16, 315–322.
Lilieroth E., Baath., Marhiasson I., Lundborg T., 1990. Root exudation and rhizosphere bacterial abudance of barley (Hordeum vulgare L.) in relation to nitrogen fertilization and root growth. Plant Soil 127, 81–89.
Łacicowa B., Sułek-Pięta D., 1981. The effectiveness of bean seed dressing with systemic fungicides against diseases caused by certain fungi. Roczn. Nauk Rol. s. E, 11, 1–2, 51–61.
Mańka K. 1974., Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 160, 9–23.
Mańka K., Kowalski S., 1968. Wpływ zespołów grzybów glebowych z dwu szkółek leśnych (sosnowej i jesionowej) na rozwój grzyba zgorzelowego Fusarium oxysporum Schlecht. Pr. Komis. Nauk Roln. Leś., PTPN, 25, 197–205.
Marcinkowska J., Szchollenberger M., 1979. Przydatność wybranych fungicydów do zaprawiania nasion soi. Roczn. Nauk Rol. s. E, 9, 2, 55–63.
Martin J. P., 1950. Use of acid, rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. Soil Sci. 38, 215–220.
Martyniuk S., Masiak D., Stachyra A., Myśków W., 1991. Populacje drobnoustrojów strefy korzeniowej różnych traw i ich antagonizm w stosunku do Gaeumannomyces graminis var. tritici. Pam. Puł. Pr. IUNG 98, 139–144.
Myśków W., 1989. Związek między aktywnością biologiczną gleby, a jej żyznością i urodzajnością. Biologiczne metody podnoszenia żyzności i urodzajności gleb. Mat. Szkoleniowe, Puławy, 51–53.
Oktaba W., 1987. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. PWN. Warszawa, 488.
Papavizas G. G., 1985. Trichoderma i Gliocladium: Biology, ecology and potential for biocontrol. Annu. Rev. Phytopathol. 23, 23–54.
Pięta D., 1999. Initial studies of the populations of fungi and bacteria in the soil under influence of the cultivation of spring wheat and winter wheat. Acta Agrobot. 52, 1–2, 161–166.
Pięta D., Łabuda H. 1994. Ochronne działanie niektórych fungicydów przed porażeniem fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus L.) przez grzyby patogeniczne przeżywające w glebie. Biul. Warzyw. XLI, 109–115.
Pięta D., Pastucha A., 1993. Grzyby porażające nasiona soi (Glycine max L.) oraz przydatność niektórych fungicydów jako zapraw nasiennych. Biul. Warzyw. XL, 101–109.
Pięta D., Pastucha A., 1994. Wpływ niektórych zapraw chemicznych na Rhizobium phaseoli. Biul. Warzyw. XLII, 47–52.
Pięta D., Patkowska E., 2000. The formation of the population of bacteria and fungi in the rhizosphere of spring wheat and winter wheat. J. of Plant Protec. Res. 40, 2, 144–151.
Pięta D., Patkowska E., Pastucha A., 2001. Communities of fungi and bacteria in the rhizosphere of potato and their effect on phytopathogens. J. of Plant Protec. Res. 41, 2, 131–141.
Rovira A. D., 1969. Plant root exudates. Bot. Rev. 35, 35–57.

Published
2003-06-30Alina Pastucha 
Agricultural University in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>