The effect of some factors on the vitamin C content in vegetables


Abstract

The study into vitamin C content were performed on plants grown in the Department of Horticulture in University of Warmia and Mazury in Olsztyn in 1998–2000. A field experiment was conducted to study the effect of different factors such as species, cultivar, date and site of growing, growing method, foliar nutrition, time of storage on the accumulation of L-ascorbic acid in edible parts of vegetables. Twenty vegetable species grown in fields and in unheated plastic tunnels were studied. The content of the acid was estimated by the Tillmans method [Pijanowski et al. 1964]. The analyses showed a widely varied content of vitamin C in vegetable crops and the levels depended mainly on the species. Paprika berries had the highest content – over 100 mg·100 g -1 . The lowest content of vitamin C was found in scorzonera, salsify, soybeans and cucumber with below 6 mg per 100 mg of fresh mass in 1998. The effect of different cultivation methods on cucumber and lettuce leaves showed no regularities in vitamin C content changes in particular years of the experiment. However, the effect of cabbage cultivar and storage conditions on vitamin C content in cabbage was noted. The L-ascorbic acid content was 33.4 mg·100 g -1 in ‘Kamienna Głowa’ and 48.4 mg·100 g -1 in ‘Litewska’ cabbage. The losses in vitamin C during after 60 days of inadequate storage were from 12.9 to 52.8%. The effect of summer planting date on the content of vitamin C was also shown in two radish cultivars, where ‘Murzynka’ radish was characterised by a higher vitamin C content. The foliar nutrition gave positive results and increased the vitamin C content in redbeet.


Keywords

vitamin C; vegetables; cultivation treatments

Bąkowski J., Michalik H., Sienkiewicz M., 1970. Wartości biologiczne niektórych warzyw, rzadziej w Polsce uprawianych. III. Ocena odmian, hodowla i nasiennictwo. Biul. Warzywn. 11, 249–265.
Biesiada A., Kołota E., Osińska M., Michalak K., 2000. Wpływ nawożenia dolistnego na wybrane wskaźniki wartości odżywczej warzyw. Zesz. Nauk. AR Kraków. 364, 53–56.
Biesiada A., Kołota E., 2001. The effect of foliar fertilization on yielding and biological value of white head cabbage. Vegetable Crops Research Bulletin. Vol. 54, No 2, 59–63.
Borawska M., Omieljaniuk N., Markiewicz R., Kasialis A., 1994. Zawartość azotanów, azotynów i witaminy C w jadalnych i odrzucanych częściach wybranych warzyw. Bromat. Chem. Toksykol. 27, 1, 23–27.
Capecka E., Siwek P., Libik A., 2000. Wpływ osłon do przykrycia płaskiego na zawartość wybranych składników organicznych w zgrubieniach rzodkwi japońskiej. Annales UMCS Sect. EEE. 8, 103–109.
Charłampowicz Z., Kutzner H., Walczak H., 1966. Charakterystyka podstawowych składników warzyw krajowych. Przem. Spoż. 20, 1, 31-36.
Grzesiuk S., Górecki R., 1994. Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa. ART, Olsztyn.
Kmiecik W., Lisiewska Z., 1994. Zmiany zawartości witaminy C oraz azotanów i azotynów w czasie konserwowania i 18-miesięcznego przechowywania marynat z papryki. Bromat. Chem. Toksykol. 27(3), 231-236.
Kunachowicz A., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 1998. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Prace I , Warszawa.
Markowski J., 1995. Owoce i warzywa a witamina C. Ogrodnictwo 1, 26.
Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., 1964. Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRiL, Warszawa T. I, 719 ss.
Secomska B., 1973. Wpływ obróbki technologicznej na zachowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie. Przem. Spoż. 27, 9, 385.
Schmalfuss D., Schulze W., 1968. Untersuchungen über Inhaltstoffe (Carotin, Vitamine) von Pflanzen unter dem Einfluss verschieder Mineraldüngung und Hand von Gefass-und Felddüngeversucher. Besondere Berüksichtigung der L-Ascorbinsäure. Inst. Pflanz. Bedeneke Martin – Luter – Univ. Plan. N. 4503, 28.
Schuphan W., 1966. Jakość produktów pochodzenia roślinnego. PWRiL, Warszawa.
Szczygieł A., 1975. Podstawy fizjologii żywienia. PZWL, Warszawa.
Wartanowicz M., 1989. Witaminy antyoksydacyjne a schorzenia metaboliczne. Żyw. Człow. Metabol. 16, 4, 296.
Wartanowicz M., Ziemlański S., 1992. Rola witaminy C (kwasu askorbinowego) w fizjologicznych i patologicznych procesach ustroju człowieka. Żyw. Człow. Metabol. 19, 3, 193–205.
Wieczorek C., Traczyk I., 1995. Wpływ przechowywania i niektórych procesów technologicznych na zawartość azotanów, azotynów i witaminy C w kapuście białej. Żyw. Człow. Metabol. 22, 2, 165–173.
Wierzbicka B., 1999. Wpływ metody uprawy na plonowanie kilku odmian sałaty masłowej w polu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466, 117–128.
Venter F., 1983. Der Nitratgehalt in Chinakohl (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.). Gartenbauwiss. 48(1), 9–12.

Published : 2002-12-31


Wierzbicka, B., & Kuskowska, M. (2002). The effect of some factors on the vitamin C content in vegetables. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 1(2), 49-57. https://doi.org/10.24326/asphc.2002.2.6

Brygida Wierzbicka 
University of Warmia and Mazury  Poland
Marzena Kuskowska 
University of Warmia and Mazury  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.