Analiza wybranych cech wartości rzeźnej tuczników utrzymywanych w gospodarstwach rodzinnych na terenie Lubelszczyzny

ANNA KASPRZYK

Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MAREK BABICZ

Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

KINGA KROPIWIEC

Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARCIN HAŁABIS

Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem pracy była ocena wariantów krzyżowania z wykorzystaniem ras puławskiej, pbz, pietrain i duroc w odniesieniu do wartości rzeźnej tusz. Doświadczeniem objęto 45 świń mieszańców ras puławska × duroc, polska biała zwisłoucha × duroc i duroc × pietrain. Tucz wieprzków i loszek prowadzono od masy ok. 25 kg do ok. 110 kg. Świnie żywiono do woli mieszanką pełnoporcjową wg norm żywienia świń. Uboju zwierząt dokonano w zakładach mięsnych zgodnie z technologią obowiązującą w przemyśle mięsnym. Określono masy tuszy ciepłej i zimnej. Poszczególne elementy zasadnicze poddano rozbiorowi na elementy morfologiczne, tj. mięso, kości, tłuszcz i skórę. Zanotowano statystycznie istotne różnice w średniej grubości słoniny z 5 pomiarów pomiędzy ocenianymi grupami mieszańców. Najkorzystniejszym wariantem krzyżowania dla uzyskania wysokiej mięsności było krycie loch rasy duroc knurami rasy pietrain, bowiem zawartość mięsa w trzech najcenniejszych wyrębach tuszy tych tuczników oraz powierzchnia „oka” polędwicy były w tej grupie największe. Również krzyżowanie loch puławskich z knurami rasy duroc dało dobre wyniki w zakresie oceny rzeźnej tuczników i ten system krzyżowana może być zastosowany na szerszą skalę w praktyce zootechnicznej.

Słowa kluczowe:

tuczniki, pomiary linowe tuszy, masa elementów zasadniczych, skład tkankowy wybranych części zasadniczych

Blicharski T., Hammermaister A., Pierzchała M., 2006. Zawartość tłuszczu śródmięśniowego w mięsie wieprzowym. Gosp. Mięs. 6, 30–33.

Brzóska F., Koreleski J., Herbut E., 2000. Środowisko a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 4, 17–61.

Buczyński J., Szulc K., Fajfer E., Panek A., Drymel W., Łukomski W., Luciński P., 2000. Jakość tuczników mieszańców pochodzących z krzyżowania knurów hampshire i wpb z lochami rasy złotnickiej pstrej. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 5, 68–73.

Florowski T., Pisula A., Rola M., Adamczak L., 2007. Wpływ krzyżowania towarowego świń rasy puławskiej z rasami wbp i pbz na jakość kulinarną mięsa. Rocz. IPMiT 45/1, 25–34.

Grześkowiak E., 1999. Technologiczna i konsumpcyjna przydatność mięsa krzyżówek towarowych świń polskich z udziałem knurów ras hampshire i duroc. Rozprawa nr 190. Wyd. AR Szczecin.

Grześkowiak E., Borzuta K., Borys A., Strzelecki J., Lisiak D., 2006. Research on meat quality of pigs of selected breeds and crossbreeds from the mass population. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2, 2, 327–330.

Grześkowiak E., Borzuta K., Lisiak D., Janiszewski P., Strzelecki J., 2010. Przydatność kulinarna mięsa świń ras białych oraz mieszańców z udziałem knurów ras duroc i pietrain. Nauka Przyroda Technologie 4, 5, 1–11.

Kasprzyk A., 2012. Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń. Rozprawy Naukowe UP w Lublinie, 362.

Kondracki S., 1999. Świnie rasy puławskiej. Trz. Chl. 4, 12.

Michalska G., 1996. Efekt heterozji w zakresie cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej w krzyżowaniu dwurasowym prostym świń belgijskiej zwisłouchej z wielką białą polską i duroc. Rozprawa hab., ATR Bydgoszcz.

Niemyjski S., 2007. Porównanie wybranych wariantów krzyżowania ras i linii świń wysokomięsnych w zakresie cech dzielności tucznej, wartości rzeźnej i jakości mięsa. Rozprawa dokt. AP, Siedlce.

Normy żywienia świń. Wartość pokarmowa pasz, 1993. PAN, IFiŻZ, Warszawa.

Pisula A., 2010. Czynniki przyżyciowe decydujące o jakości mięsa wieprzowego. Czynniki poubojowe decydujące o jakości mięsa wieprzowego i przetworów mięsnych. In: Materiały seminaryjne „Nowoczesne techniki żywienia zwierząt i zarządzania stadem”. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego 26–27 czerwca 2010, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,7–13.

Rekiel A., 2010. Genetyczne uwarunkowania mięsności świń i jej doskonalenie. In: Materiały seminaryjne „Nowoczesne techniki żywienia zwierząt i zarządzania stadem”. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego 26–27 czerwca 2010. Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 15–17.

Sellier P., 1998. Genetics of Meat and Carcass traits. In: The genetics of the pig, M.F. Rotshild, A. Ruvinsky (eds.), CAB Int., 463–510.

Stasiak A., Lechowski J., Kasprzyk A., 2005. Ocena krzyżowania świń ras: wbp, pbz i puławskiej. Rocz. Nauk. PTZ 1, 3, 477–484.

Szulc K., Buczyński J.T., Skrzypczak E., Panek A., 2006. Live testing results of Złotnicka Spotted (ZS), ZS × Polish Large White, and ZS × Hampshire fatteners. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 1, 65–69.

Walkiewicz A., Kamyk P., Baranowska M., Kasprzyk A., Bajda Z., 1997. Wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń z udziałem rasy puławskiej. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 15, 99–100.

Węckowicz E., Węckowicz H., Marcinek E., Haraśny Z., 1986. Krzyżowanie świń rasy wbp i pbz. Rocz. Nauk. Zoot., Monografie i Rozprawy 24, 205–213.

Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Sieczkowska H., Antosik K., 2005. Jakość mięsa tuczników zróżnicowanych masą tuszy ciepłej oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP. Żywn. Nauk. Technol. Jakość 3 (44), Supl., 221–231.

Opublikowane
2014-03-06ANNA KASPRZYK 
Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MAREK BABICZ 
Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
KINGA KROPIWIEC 
Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARCIN HAŁABIS 
Department of Swine Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>