Wykorzystanie ziołowej mieszanki uzupełniającej w odchowie prosiąt

MAREK BABICZ

Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA

Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARCIN HAŁABIS

Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

AGNIESZKA M. GRZEBALSKA

Department of Nephrology, Medical University of Lublin, Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

GRZEGORZ MAGDOŃ

Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR WITKOWSKI

Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of the study was to determine the effects of the use of a complementary herbal mixture in the prevention of weaned piglets. The experiment was conducted on piglets weaned from their mothers on 21st day of age. Piglets, hybrids of the Polish Landrace breed and Pietrain breeds, were divided into the experimental group and the control group, each consisting of 5 litters. Feeding took place in the system “eat at will” with a mixture of dry and granular feed, which had been prepared on the farm on the basis of the farmers’ own raw materials and those from the purchase. Piglets had constant access to fresh water. The experimental group was given an additive, which was a herbal blend mixture in the amount of 1250 g per 1 t full-dose feed mix. The supplementation dose was to reduce the occurrence of diarrhea in weaned piglets or a total elimination of its occurrence. The experiment proceeded since the weaning of piglets and lasted 14 days, during which measurements and observations of piglets’ biological value were performed. The analysis included: the weight of piglets on the day of weaning from the mother, the weight of piglets on day 7 after weaning, the weight of piglets 14 days after weaning, growth in assessed daily intervals, observations of behaviour and possible disease symptoms occurring in groups. The obtained results indicate that the addition of additive herbal mixture had no impact on the occurrence of diarrhea but it positively influenced the healthy piglets through a slight stimulation of growth.

Słowa kluczowe:

świnie, prosięta, żywienie, dodatki paszowe, zioła

Cho J.H., Chen Y.J., Min B.J., Kim H.J., Kwon O.S., Shon K.S., Kim I.H., Kim S.J., Asamer A., 2006. Effects of essential oils supplementation on growth performance, IgG concentration and fecal noxious gas concentration of weaned pigs. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 19, 80–85.

Dz.U., 2003. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. (poz. 1002). Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002 z późn. zm.

Gryko R., Kwiatek M., Parasion S., 2012. Probiotyki w żywieniu zwierząt. Życie Wet. 87 (9), 736–742.

Hanczakowska E., 2007. Zioła i preparaty ziołowe w żywieniu świń. Wiad. Zoot. 45 (3), 19–23. Janik A., Koska M., Paluch U., Pieszka M., Barowicz T., 2006. Probiotyki w żywieniu prosiąt. Wiad. Zootech. 44 (1), 3–9.

Jugl-Chizzola M., Ungerhofer E., Gabler C., Hagmuller W., Chizzola R., Zitterl-Eglseer K., Franz C., 2006. Testing of the palatability of Thymus vulgaris L. and Origanum vulgare L. as fla- vouring feed additive for weaner pigs on the basis of a choice experiment. Berl Münch Tierärztl Wochenschr. 119 (5–6), 238–243.

Li P., Piao X., Ru Y., Han X., Xue L., Zhang H., 2012. Effects of Adding Essential Oil to the Diet of Weaned Pigs on Performance, Nutrient Utilization, Immune Response and Intestinal Health. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 25 (11), 1617–1626.

Lien T.F., Horng Y.M., Wu C.P., 2007. Feasibility of replacing antibiotic feed promoters with the Chinese traditional herbal medicine Bazhen in weaned piglets. Livestock Sci. 107, 97–102.

Mihułka M., Chuto J., Wrońska D., Nowakowska A., Perłakowska M., 2003. Charakterystyka technolo- giczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Milewska W., Falkowski J., Karpiesiuk K., Kozera W., Bugnacka D., 2016. Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na tempo ich wzrostu do odsadzenia w wieku 5 lub 7 tygodni. Wiad. Zootech. 54 (1), 19–26.

Pejsak Z., Truszczyński M., 2005. Biegunki prosiąt ssących i odsadzonych. Życie Wet. 80 (3), 151–154.

Radkowska I., 2013. Wykorzystanie ziół i fitogenicznych dodatków paszowych w żywieniu zwie- rząt gospodarskich, Wiad. Zootech. 51 (4), 117–124.

Schone F., Vetter A., Hartung H., Bergmann H., Biertumpfel A., Richter G., Muller S., Breitschuh G., 2006. Effects of essential oils from fennel (Foeniculi aetheroleum) and caraway (Carvi aetheroleum) in pigs. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 90, 500–510.

Škorjanc D., Brus M., Potokar M.C., 2007. Effect of birth weight and sex on pre-weaning growth rate of piglets. Arch. Tierz. 50 (5), 476–486.

Windisch W., Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A., 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J. Anim. Sci. 86, 140–148.

Winnicka O., Więcek J., Rekiel A., Bartosik J., Kordyasz M., Tokarska G., 2012. Wpływ zróżni- cowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała. Rocz. Na- uk. PTZ 8 (4), 45–53.

Opublikowane
2016-12-19MAREK BABICZ 
Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA 
Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARCIN HAŁABIS 
Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
AGNIESZKA M. GRZEBALSKA 
Department of Nephrology, Medical University of Lublin, Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
GRZEGORZ MAGDOŃ 
Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR WITKOWSKI 
Departament of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>