EFFECT OF NATURAL FERTILIZATION AND CALCIUM CARBONATE ON YIELDING AND BIOLOGICAL VALUE OF THYME (Thymus vulgaris L.)

Katarzyna Dzida

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Zenia Michałojć

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Zbigniew` Jarosz

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Karolina Pitura

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Natalia Skubij

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Daniel Skubij

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Marcela Krawiec

Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstract

Thyme belongs to herbal plants, the yield and quality of which depend on biological factors, agrotechnical procedures and the way of processing and storage. Basic factor differentiating the biological value of plants is fertilization, including manure, as well as plant growth and development, which is significantly influenced by the pH of the substrate, in which the plants are grown. The aim of the study was to determine the effect of manure dose (12.5 and 25 g·dm–3) and calcium carbonate (5 and 15 g·dm–3) on the yield and biological value of thyme. The fresh thyme mass yield was changed under the influence of the factors used. The highest yield of raw material was recorded after using a high dose of manure and calcium carbonate. Significantly higher concentration of essential oil in thyme was found after feeding the plants with higher dose of manure. The inverse relationship was demonstrated for the amount of L-ascorbic acid that decreased with the increase in manure dose. Calcium fertilizers not only serve to regulate the acidity, but are also a source of calcium for plants. After applying a higher dose of CaCO3, sig h thyme mass was observed and higher dry matter content was recorded.

Keywords:

herb, manure, ecological, ascorbic acid, essential oil

Ashraf, M., Ali, Q., Rha, E.S. (2005). The effect of applied nitrogen on the growth and nutrient concentration of kalonji (Nigella sativa). Aust. J. Exp. Agric., 45, 459–463.

Ateia, E.M., Osman, Y.A.H., Meawad, A.E.A. (2009). Effect of organic fertilization on yield and active constituents of Thymus vulgaris L. under North Sinai conditions. Res. J. Agric. Biol. Sci., 5(4), 555–565.

Brandt, K., Molgaard, J.P., (2001). Organic agriculture: Does it enhance or reduce the nutritional value of plant foods? J. Sci. Food Agric., 81, 924–931.

Cases, A., Perez, B., Navarrete, P., Mora, E., Pena, B., Peluzzo, A., Calvo, R., (2009). Variability in the chemical composition of wild Thymus vulgaris L. Acta Hortic., 826, 159–165.

Coley, R.L., Kuo, F.E., Sullivan, W.C. (1997). Where dose community grow? The social context created by nature in urban public housing. Environ. Behav., 29(4), 468–492.

Dzida, K., (2013). Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azotem i potasem. Rozpr. Nauk. UP 379, Lublin.

Dzida, K., Jarosz, Z. (2006). Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plon i skład chemiczny cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.). Acta Agrophys., 7(4), 879–884.

Golcz, A., Markiewicz, B., Seidler-Łożykowska, K. (2003). Zmiany zawartości składników mineralnych w podłożu i zielu bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.) w zależności od nawożenia azotem. Rocz. AR Pozn. Ogrodn. 36(348), 15–21.

Hałubowicz-Kliza, G. (2007). Alternatywna uprawa ziół na przyprawy. Wyd. IUNG, Puławy.

Heikal, A.M. (2005). Effect of organic and bio-fertilization on the growth, production and composition of thyme (Thymus vulgaris L.) plants. M. Sc. Thesis, Fac. Agric., Cairo Univ. Egypt.

Hendawy, S.F., Ezz El-Din, A.A., Aziz, E.E., Omer, E.A. (2010). Productivity and oil quality of Thymus vulgaris L. under organic fertilization conditions. Ozean J. App. Sci., 3(2), 203–2016.

Jordán, M.J., Martinez, R.M., Goodner, K.L., Aldwin, E.A., Sotomayor, J.A. (2006). Seasonal variation of Thymus hyemalis L. and Spanish Thymus vulgaris L. essential oil composition. Ind. Crops Prod., 24, 253–263.

Karaivazoglou, N.A., Tsotsolis, N.C., Tsadilas, C.D. (2007). Influence of liming and form of nitrogen fertilizer on nutrient uptake, growth, yield, and quality of Virginia (flue-cured) tabacco. Field Crop. Res., 100, 52–60.

Kazimierczak, R., Hallmann, E., Sokołowska, O., Rembiałkowska, E. (2011). Bioactive substances content in selected species of medical plants from organic and conventional production. J. Res. Appl. Agric. Eng., 56(3), 200–205.

Kędzia, A., Dera-Tomaszewska, B., Ziólkowska-Klinkosz, M., Kędzia, W.A., Kochańska, B., Gębska, A. (2012). Aktywność olejku tymiankowego (Oleum thymi) wobec bakterii tlenowych. Postępy Fitoter., 2, 67–71.

Klepacka, M. (1997). Analiza żywności. SGGW, Warszawa.

Kluszczyńska, D. (2001). Lecznicze właściwości tymianku. Wiad. Ziel., (7/8), 13–16.

Kołodziej, B. (2010). Uprawa ziół: poradnik dla plantatorów. Wyd. PWRiL, Poznań.

Kołodziej, B. (2009). Wpływ sposobu zakładania plantacji i nawożenia na plon i jakość tymianku pospolitego. Ann. UMCS Lublin sec. E, 64(2), 1–7.

Kołodziej, B. (2006). Wpływ nawadniania i typu gleby na plonowanie i jakość surowca tymianku właściwego (Thymus vulgaris L). Rocz. AR Poznań, 380, 145–151.

Król, B., Kiełtyka-Dadasiewicz, A., (2015). Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywn. Nauka Technol. Jakość, 4(101), 162–175.

Kwiatkowski, C. (2007). Zachwaszczenie i plonowanie tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) w zależności od sposobu pielęgnacji i przedplonu. Progress Plant Prot., 47, (3), 187–190.

Kwiatkowski, C., Kołodziej, B. (2005). Wpływ przedplonu i sposobu pielęgnacji na zachwaszczenie łanu i jakość surowca tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Ann. UMCS sec. E Agricultura, 60, 175–184.

Marzec, M., Polakowski, C., Chilczuk, R., Kołodziej, B. (2010). Evaluation of essential oil content, its chemical composition and price of thyme (Thymus vulgaris L.) raw material available in Poland. Herba Pol., 56(3), 37–52.

Naghdi Badi, H., Yazdani, D., Mohammad, A.S., Nazari, F., (2004). Effects of spacing and harvesting time on herbage and quality/quantity of oil in thyme, Thymus vulgaris L. Ind. Crops Prod., 19, 231–236.

Naguib, N.Y.M. (2011). Organic vs. chemical fertilization of medicinal plants: a concise review of researches. Adv. Environ. Biol. 5(2), 394–400.

Nouri, M., Asadi, P., Rahimabadi, A.D., Golchin, A. (2014). The effect od drought stress and nitrogen fertilizer levels on growth and essential oil of savory (Satureja hortensis L.). Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., 3(10), 71–77.

Nurzyńska-Wierdak, R., Rożek, E., Bolanowska, K. (2012). Plon i jakość ziela melisy, majeranku oraz tymianku w zależności od sposobu uprawy w pojemnikach. Ann. UMCS sec. EEE Horticultura, 22(2), 1, 11.

Nurzyńska-Wierdak, R. (2015). Terapeutyczne właściwości olejków eterycznych. Ann. UMCS, sec. EEE , 25 (1), 1–18.

Osińska, E. (2006). Tymianek pospolity. Działkowiec, 4, 75.

Osińska, E., Rosłon W. (2016). Zioła uprawa i zastosowanie. Hortpress.

Pióro-Jabrucka, E., Osińska, E., Rosłon, W. (2010). Charakterystyka cech morfologicznych i chemicznych 4 klonów tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Zesz. Probl. Post Nauk. Roln., 555, 597–602.

PN-A-04019: 1998. Produkty spożywcze – Oznaczanie zawartości witaminy C.

Porte, A., Godoy, R.L.O. (2008). Chemical composition of Thymus vulgaris L. (thyme) essential oil from the Rio de Janeiro State (Brazil). J. Serb. Chem. Soc., 73(3), 307–310.

Rothstein, D.E., Cregg, M.B. (2005). Effects of nitrogen form on nutrient uptake and physiology of Freser fir (Abies fraseri). For. Ecol. Manage., 219, 69–80.

Rumińska, A. (1984). Rośliny lecznicze. PWN, Warszawa.

Seidler-Łożykowska, K., (2007). Wpływ warunków pogodowych na zawartość olejku eterycznego w surowcach tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) i majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Rocz. AR Poznań, 383, 605–608.

Seidler-Łożykowska, K., Kozik, E., Golcz, A., Mieloszyk, E., (2006). Macroelements and essentials oil content in the raw material of the selected medicinal plant species from organic cultivation. J. Res. Appl. Agric. Eng., 51(2), 161–163.

Seidler-Łożykowska, K., Golcz, A., Wójcik, J. (2008). Plonowanie i jakość surowca bazylii pospolitej, cząbru ogrodowego, majeranku ogrodowego oraz tymianku właściwego w uprawie ekologicznej na stanowisku po oborniku. J. Res. Appl. Agric. Eng., 53(4), 63–66.

Seidler-Łożykowska, K., Mordalski, R., Kucharski, W., Golcz, A., Kozik, E., Wójcik, J. (2009). Economic and qualitative value of the raw material of chosen species of medicinal plants from organic farming. Part I. Yield and quality of garden thyme herb (Thymus vulgaris L.). Acta Sci. Pol. Agricultura, 8(3), 23–28.

Sharafzadeh, S., (2011). Effect of nitrogen, phosphorus and potassium on growth, essential oil and total phenolic content of garden thyme (Thymus vulgaris L.). Adv. Environ. Biol., 5(4), 699–703.

Skubij, N., Dzida, K. (2016). Effect of natural fertilization and the type of substrate on the biological value of the thyme herb (Thymus vulgaris L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(6), 291–304.

Steinbrich, J., (1995). O tymianku prawie wszystko. Wiad. Ziel., 2, 1–2.

Syamasundar, K.V., Srinivasulu, B., Stephen, A., Ramesh, S., Rao, R.R., (2008). Chemical composition of volatile oil of Thymus vulgaris L. from Western Ghats of India. J. Spices Arom. Crops, 17(3), 255–258.

Szumny, D., Szypuła, E., Szydłowski, M., Chlebda, M., Skrzypiec-Spring, M., Szumny, A. (2007). Herbal drugs used in respiratory system diseases. Dent. Med. Probl., 44(4), 507–515.

Taylor, O.A., Fetuga, B.L., Oyenuga, V.A. (1982). Accumulation of mineral elements in five tropical leafy vegetables as influenced by nitrogen fertilization and age. Sci. Hortic., 18, 313–322.

Download

Published
2019-10-28Katarzyna Dzida 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Zenia Michałojć 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Zbigniew` Jarosz 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Karolina Pitura 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Natalia Skubij 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Daniel Skubij 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Marcela Krawiec 
Institute of Horticulture Production, Subdepartment of Plant Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 28, 20-612 LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>