GROWTH AND YIELD OF ‘HAMBURG’ PARSLEY UNDER NO-TILLAGE CULTIVATION USING WHITE MUSTARD AS A COVER CROP

Andrzej Borowy

University of Life Sciences in LublinAbstract

No-tillage cultivation using cover crops is an important part of sustainable horticulture, however there are only few date on this subject related to ‘Hamburg’ parsley. In two years` field experiment no-tillage cultivation using white mustard as a cover crop did not affect germination of ‘Hamburg’ parsley cv. Alba but further growth of no-tilled plants was slower. Yield of no-tilled plants with leaves was lower and the share of leaves in this yield was higher. Roots of no-tilled parsley were shorter and of lower weight, their yield was also lower but their health status was better. No-tillage did not have a negative effect on content of total nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in parsley leaves. No-tilled roots contained dry matter, total sugars and essential oils more and the content of L-ascorbic acid and of monosaccharides did not depend on cultivation method. No-tilled soil covered with mustard mulch was more moist, less porous and of
higher bulk density. Mustard mulch controlled annual weeds in interrows well but it did not control weeds germinating in rows where parsley was seeded. Control of wintering and winter hard weeds was dependent on biomass produced by mustard plants.

Keywords:

soil properties, weeds, macronutrients, sugars, essential oils

Adamczewska-Sowińska K., 2000. Pietruszka korzeniowa. W: Polowa uprawa warzyw, red. Orłowski M., Wyd. Brasika, Szczecin, 261–265.
Baker C.J., Santon K.E., Ritchie W.R., 1996. No-Tillage Seeding. Science and Practice. CAB International, Wallingford, UK.
Błażewicz-Woźniak M., 2003. Zmiany kształtu korzeni pietruszki pod wpływem uprawy zerowej i mulczów roślinnych. Acta Agroph. 2(3), 489–497.
Błażewicz-Woźniak M., 2005. Effect of no-tillage and mulching with cover crops on yield of parsley. Fol. Hort. 17/2, 3–10.
Błażewicz-Woźniak M., Wach D., 2012. The fertilizer value of summer cach crops proceeding vegetables and its variation in the changing weather conditions. Acta Sci. Pol., Hort. Cult. 11(3), 101–116.
Borowy A., Jelonkiewicz M., 2000. Bezorkowa uprawa warzyw z użyciem roślin okrywowych. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 8, Suppl., 13–16.
Borowy A., Jelonkiewicz M., 2000a. Zachwaszczenie pola oraz wzrost, plonowanie i zawartość makroelementów w roślinach fasoli szparagowej uprawianej metodą bezorkową z użyciem żyta jako rośliny okrywowej. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 8, Suppl., 261–268.
Borowy A., Jelonkiewicz M., Chmielowiec P., 1998. Zachwaszczenie oraz plonowanie czterech gatunków warzyw uprawianych metodą bezorkową z zastosowaniem żyta sianego jesienią jako rośliny okrywowej. Rocz. AR Poznań 304, Ogrodnictwo 27, 27–32.
Borowy A., Konopiński M., Jelonkiewicz M., 2000. Effect of no-tillage and rye mulch on soil properties, weed infestation and yield of carrot and red beet. Ann. AFPP, Proc. 11 Col. Int. Sur La Biologie Des Mauvaises Herbes, Dijon, 339–345.
Boydston R.A., Al-Khatib K., 2006. utilizing brassica cover crops for weed suppression in annual cropping systems. In: Sustainable weed management, Singh P., Batish D.R., Kohli R.K. (eds). Food Products Press, New York, 77–94.
Charron C.S., Sams C.E., 1999. Inhibition of Pythium ultinum and Rhizoctonia solani by shredded leaves of Brassica species. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 124, 462–467.
Gruszecki R., 2007. Wpływ odmiany na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) w warunkach Lubelszczyzny. Część I. Plon korzeni. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 17(2), 27–34.
Gruszecki R., 2007a. Wpływ odmiany na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) w warunkach Lubelszczyzny. Część II. Plon liści. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 17(2), 35–40.
Gruszecki R., 2010. Czynniki modyfikujące wzrost roślin oraz wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej Petroselinum crispum (Mill.) Nym. w uprawie na zbiór wczesny. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie, 345.
Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., 2006. Funkcja międzyplonów w ochronie zasobów mineralnych i materii organicznej gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., cz. 1, 512, 147–155.
Hartwig N.L., Ammon H.U., 2002. Cover crops and living mulches. Weed Sci. 50, 688–699.
Hoyt G.D., Monks D.W., Monaco T.J., 1994. Conservation tillage for vegetable production. HortTechnol. 4 (2), 129–134.
Jelonkiewicz M., Borowy A., 2009. Growth and yield of cucumber under no-tillage cultivation using rye as a cover crop. Acta Agrobot. 62 (1), 147–153.
Kisielewska W., Harasimowicz-Herman W., 2008. Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie. Rośl. Oleiste – Oil. Crops 29, 209–216.
Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2003. Zastosowanie roślin okrywowych i żywych ściółek w polowej uprawie warzyw. Post. Nauk. Rol. 2, 3–14.
Konopiński M., Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 2001. Wpływ mulczowania międzyplonowymi roślinami okrywowymi i uprawy zerowej na kształtowanie wilgotności i zagęszczenia gleby. Acta Agroph. 45, 105–116.
Konopiński M., Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 2002. Agrofizyczne aspekty uproszczeń w uprawie roli. Acta Agroph. 60, 119–30.
Lal R., 2008. Sustainable horticulture and resource management. Acta Hort. 767, 19–44.
Masiunas J.B., 1998. Production of vegetables using cover crop and living mulches – a review. J. Veg. Crop Prod. 4 (1), 11–31.
Mikuła A., Borowy A., 2007. Wpływ gorczycy białej jako rośliny okrywowej na zachwaszczenia pola w bezorkowej uprawie trzech wczesnych warzyw. Mat. z XXI Spotkania Zespołu Herbologicznego KNO PAN, Olsztyn – Skierniewice, 3–70.
Muśnicki C., Toboła P., Muśnicka B., 1997. Produkcyjność alternatywnych roślin oleistych w warunkach Wielkopolski oraz zmienność ich plonowania. Rośl. Oleiste – Oil. Crops 18, 2, 269–278.
Nowakowski M., Gutmański I., Kostka-Gościniak D., 1996. Plonowanie i antymątwikowe działanie nowych odmian rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Rośl. Oleiste – Oil. Crops 17, 215–221
Nowakowski M., Kostka-Gościniak D., Gutmański I., 1996a. Pobranie makroskładników nawozowych (N, P2O5, K2O) przez rośliny poplonu ścierniskowego z nowych odmian gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 62, 421–427.
Nowakowski M., Kostka-Gościniak D., Gutmański I., 1997. Pobranie makroskładników pokarmowych (CaO, MgO, Na2O) przez rośliny międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej. Rośl. Oleiste – Oil. Crops 18, 227–234.
Nowakowski M., Szymczak-Nowak J., 1998. Growth dynamics, yielding and antinematode effects of some cultivars of oil radish and white mustard cultivated as a catch crop. Oil. Crops 19 (2), 671–678.
Nowakowski M., Szymczak-Nowak J., 2003. Yields of fresh and dry matter and antinematode effect of white mustard and oil radish depending on cultivar and nitrogen fertilization. Oil. Crops 24, 501–508.
Nurzyński J., 2003. Nawożenie roślin ogrodniczych. Wyd. AR w Lublinie, 59–62.
Oleszek W., 1994. Brassicaceae jako rośliny alternatywne umożliwiające kontrolę zachwaszczenia w rolnictwie zachowawczym. Fragm. Agronom. 11 (4), 5–19.
Patkowska E., Konopiński M., 2011. Cover crops and soil-borne fungi dangerous towards the cultivation of salsify (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.). Acta Sci. Pol., Hort. Cult. 10 (2), 167–181.
Piętka T., Krzymański J., Krótka K., 2010. Pierwsza podwójnie ulepszona odmiana gorczycy białej (Sinapis alba L.). Rośl. Oleiste – Oil. Crops 31, 177–200.
Pimentel D., Harvey C., Resosudarmo P., Sinclair K., Kurz D., McNair M., Crist S., Shpritz L., Fitton L., Saffouri L., Blair R., 1995. Environmental and economic costs of soil erosion and conservation benefits. Science 267, 1117–1123.
Sawicka B., Kotiuk E., 2007. Gorczyce jako rośliny wielofunkcyjne. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2), 17–27.
Stirzaker R.J., White I., 1995. Amelioration of soil compaction by cover-crop for no-tillage lettuce production. Austral. J. Prod. Agric. 4, 330–335.
Szczebiot M., Ojczyk T., 2002 Wartość nawozowa resztek pożniwnych jarych roślin oleistych dla pszenicy ozimej. Fragm. Agronom. 2(74), 198–206.
Szymczak-Nowak J., Nowakowski M., 2002. Plonowanie gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej uprawianych w plonie głównym oraz ich wpływ na populację mątwika burakowego. Rośl. Oleiste – Oil. Crops 23, 223–234.
Teasdale J.R., Abdul-Baki A.A., Mills D.J., Thorpe K.W., 2004. Enhanced pest management with cover crop mulches. Acta Hort. 638, 135–140.
Toboła P., Muśnicki Cz., 1999. Zmienność plonowania jarych roślin oleistych z rodziny krzyżowych. Rośl. Oleiste – Oil. Crops 20(1), 93–100.
Vaughn J.G., Hemingway J.S., 1959. The utilization of mustards. Econ. Bot. 13, 196–204.
Williams L. III, Morra M.J., Brown P.D., McCaffrey J.P., 1993. Toxicity of allyl isothiocyanateamended soil to Limonius californicas (Mann.) (Coleoptera: Elateridae) wireworms. J. Chem. Ecol. 19, 1033–1046.
Download

Published
2013-12-31Andrzej Borowy 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>