FUNGI COLONISING OF AMERICAN GINSENG PLANTS AFTER THE APPLICATION OF MINERAL MULCH AND DIFFERENT METHODS OF PLANT PROTECTION

Alina Pastucha

Agricultural University of Lublin

Barbara Kołodziej

Agricultural University of LublinAbstract

In the years 20042006 on American ginseng plantation covered with the mineral mulch Agran, located in Krasnystaw (the Lublin region) there were compared the effects of five methods of plant protection. Each year 5 plants showing disease symptoms were sampled from particular experimental combination in order to perform the mycological analysis. The results of the analysis showed that in particular years of the experiment the quantitative and qualitative composition of pathogenic fungi isolated from the examined ginseng parts was differentiated. There was proved that fungi from the genera of Altenaria, Fusarium, Cylindrocarpon, Phytophthora and Pythium irregulare, Rhizoctonia solani Botrytis cinerea create a considerable danger for the ginseng plants.

Keywords:

fungi colonising of ginseng, methods of plant protection

Anon, 1999. Ginseng Pest Control Recommendations 1999–2000. Publication 610, Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rual Affairs Ontario.
Berbeć S., Dziedzic M., 1996. Uprawa żeń-szenia amerykańskiego. Wyd. AR Lublin, 66 pp.
Błażewicz-Woźniak M., 2003. Zmiany kształtu korzeni pietruszki pod wpływem uprawy zerowej i mulczów roślinnych. Acta Agrophysica 2(3), 489–497.
Duer I., 1996. Mulczujący wpływ międzyplonu na plonowanie jęczmienia jarego oraz zawartość wody i azotanów w glebie. Fragm. Agron. XIII, 1(49), 29–43.
Filoda G., Kwaśna H., Mikołajewicz M., 1998. Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium na roślinach leczniczych i przyprawowych. Herba Pol. 3, 175–178.
Hoppner F., Zach M., Sommer C., 1995. Conservation tillage – a contribution to soil protection –effect on plant yields. Konf. Nauk. ”Siew bezpośredni w teorii i praktyce”. Szczecin-Barzkowice, 151–157.
Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 2006. Wpływ uprawy przedzimowej i mulczu z roślin okrywających na retencje wody, zagęszczenie i porowatość dyferencyjną gleby po przezimowaniu. Acta Agrophysica 7(4), 915–926.
Kuc P., Zimny L., 2004. Kształtowanie się właściwości fizycznych gleby pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy buraka cukrowego. Annales UMCS. Sec. E. Agriculture 59, 3, 1129–1138.
Mazur S., Szczeponek A., 2005. Choroby grzybowe występujące na arcydzięglu litworze (Archangelica officinalis Hoffm.) na terenie małopolski. Acta Agrobotanica 58, 2, 137–150.
Miczynski J., Siwicki S., 1962. Międzyplony nawozowe w uprawie buraka cukrowego. Rocz. Nauk Rol., A, 87, 1, 63–89.
Nicol R. W., Traquair J. A., Bernards M. A., 2002. Ginsenosides as host resistance factors in American ginseng (Panax qinquefolium). Can. J. of Botany 80, 5, 557–562.
Pastucha A., Kołodziej B., 2005. Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie spod leśnej uprawy żeń-szenia amerykańskiego. Acta Agrobotanica 58, 2, 179–188.
Pastucha A., Kołodziej B., 2007. Wpływ różnych metod ochrony roślin na zdrowotność żeń-szenia pięciolistnego. (EJPAU w druku)
Pięta D., Berbeć S., 1995. Grzyby porażające żeń-szeń (Panax qinquefolium L.). Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. ,,Nauka Praktyce Ogrodniczej”. AR Lublin, 345–348.
Pięta D., Berbeć S., 1997. Choroby żeń-szenia amerykańskiego (Panax qinquefolium L.) powodowane przez grzyby. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 219–225.
Pięta D., Kęsik T., 2007. The effect of conservation tillage on microorganism communities in the soil under onion cultivation. EJPAU, Horticulture 10, 1, http://www. ejpau.media.pl
Punja Z. K., 1997. Fungal pathogens of American ginseng (Panax qinquefolium) in British Columbia. Can. J. Plant Pathol. 19, 301–306.
Radecki A., Opic J., 1991. Metoda siewu bezpośredniego w świetle literatury krajowej i zagranicznej. Rocz. Nauk Roln. A. 109, 2, 119–141.
Reeleder R. D., Brammall R. A., 1994. Pathogenicity of Pythium species, Cylindrocarpon destructans and Rhizoctonia solani to ginseng seedlings in Ontario. Can. J. Plant Pathol. 16, 4, 311–316.
Yu Y., H., 1987. Root rot diseases of Panax ginseng and their control in Korea. Korean J. Plant Pathol. 3, 4, 318–319.
Zimowska B., Machowicz-Stefaniak Z., 2004. Grzyby zagrażające uprawie dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) w województwie lubelskim. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(1), 61–74.
Download

Published
2007-09-30Alina Pastucha 
Agricultural University of Lublin
Barbara Kołodziej 
Agricultural University of LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>