The estimation of the influence of the way of fertilization on the content of nitrogen in the leaves of apple trees

Waldemar Treder

Institute of Horticulture in Skierniewice

Tadeusz Olszewski

Institute of Horticulture in Skierniewice


Abstract

The aim of the experiment was to estimate the influence of the way of fertilization on the content of nitrogen in the leaves of apple trees. The experiments were conducted in the Experimental Orchard located in Dbrowice on apple cultivars Gala and Jonagold grafted on rootstock M9, during a period of seven years (1993–1999). Two kinds of fertilizers were used, one with nitrogen only the other one was a complete fertilizer containing all macronutrients. The results of the experiment showed a significantly higher content of nitrogen in the leaves of the cultivar Gala. The nitrogen content in the leaves ‘Jonagold’ and ‘Gala’ was influenced mainly by the age and level of yield of trees and meteorological conditions.

Keywords:

apple trees, nitrogen, fertigation, irrigation

Ben J., 1976. Zawartość niektórych składników chemicznych w liściach i jabłkach oraz zdolność przechowalnicza owoców odmiany Jonathan w zależności od podkładki. Pr. Inst. Sad., Ser. C, 1–2, 87–88.
Bravdo B., Proebsting E. L., 1993. Use of drip irrigation in orchards. HortTechnology Jan. (Mar.) 3 (1), 44–49.
Dencker I., 1992. Drip irrigation of young apple trees with a nutrient solution. Frugt og Baer. 21, 1, 15–17.
Hornig R., Bünemann G., 1995. Effects of soil management, irrigation and fertigation in AN IP apple orchard on soil nitrate content and on tree mineral nutrition. Acta Horticulturae 383, 339–344.
Kłossowski W., 1972. Nawoenie rolin sadowniczych. PWRiL, Warszawa, 115.
Kodde J., 1992. Adviesbassis voor de bemesting van fruitteeltgewassen in de vollegrond. IKC-AT, Afd. Fruittelt, Wilhelminadorp.
Nowosielski O., 1968. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa, ss. 668.
Olszewski T., 2001. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wzrost drzew, wielkość i jakość plonu oraz zawartość składników mineralnych w liściach i owocach jabłoni. Zesz. Nauk. Inst. Sadown. i Kwiac., Monografie i Rozprawy, s. 91.
Olszewski T., Mika A., 1986. Planting density effect on mineral composition of leaves and fruit of ‘Macspur’ apples. Acta Hort. 160, 259–260.
Olszewski T., Mika A., Szczepański K., Piątkowski M., 1995. Influence of orchard cultural practices on mineral copmosition of apple leaves and fruit. V. Influence of rootstock, planting density and fertilizing level on on leaf mineral content in irrigated orchard. J. Fruit Ornam. Plant Res. 3 (4), 165–175.
Pacholak E., 1986. Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany James Grive. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozpr. Nauk., 160, 79.
Pieniążek S. A., Łaźniewska I., 1960. Wstępne wyniki badań nad wpływem cięcia i zróżnicowanego nawożenia azotem na owocowanie jabłoni. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 5, 75–91.
Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. II Zasady, Liczby Graniczne i Dawki Nawożenia. Instrukcja Upowszechnieniowa nr 3. SGGW, s. 25.
Sadowski A., Kępka M., 1974. Results of nine-year N and K fertilizer trial on Yellow Transparent apple Teres. Proc. XIXth Internat. Hort. Congress, vol. IA, 391.
Sadowski A., Lenz F., Engel G., Kępka M., 1995. Effect of fruit load on leaf nutrient content of apple trees. Acta Horticulturae 383, 67–71.
Słowik K., 1984. Niektóre problemy związane z nawożeniem wiśni na 60 letnich Polach Doświadczalnych SGGW-AR w Skierniewicach. Mat. Konf. „60 lat Statystycznych Doświadczeń Nawozowych na Polu Doświadczalnym SGGW-AR w Skierniewicach”, 148–157.
Tagliavini M., Scudellari D., Marangoni B., Bastianel A., Franzin F., Zamborlini M., 1992. Leaf mineral composition of apple tree: sampling date and effects of cultivar and rootstock. Journal of Plant Nutrition 15 (5), 605–619.
Ugolik M., 1995. Zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni w zależności od terminu pobrania prób. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. 79, 226–229.
Wolf E. J., Bolding P. J., Kodde J., 1990. Greater yield by means of fertigation. Fruitteelt Den Haag. 80, 10, 14–16.
Zydlik Z., Pacholak E., 1997. Effect of nitrogen fertigation on mineral element content in Šampion and Golden Delicious leves and fruits. International Seminar. Warsaw, 83–84.

Published
2004-12-30Waldemar Treder 
Institute of Horticulture in Skierniewice
Tadeusz Olszewski 
Institute of Horticulture in SkierniewiceLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)