The effect of hydrogels on the concentration of some components in lettuce CV. Charlene grown in an unheated film tunnel


Abstract

In horticultural production substrates have been sought that would ensure the optimum physical conditions (including aerobic and aquatic) in the root environment. The soil substrate can be modified with synthetic supplements called hydrogels or sorbents. When introduced to the soil, they improve the growth and development of plants, and by interacting with the climatic and soil conditions, they can improve the chemical composition of the vegetables. Research conducted in 2000–2001 aimed at the evaluation of the effect of different type sorbents introduced into the soil and the cultivation date on the concentration of some components in the Charlene lettuce cultivated in a film tunnel. Lettuce was grown in the presence of the following sorbents: potassium Ecosorb, sodium Acrygel, potassium Acrygel and sodium-potassium Acrygel during two terms: spring (April–May) and autumn (September–October). Based on the results of the two-year experiment, a significant effect of both experimental factors on the concentration of some components in the leaves of Charlene lettuce was observed. The concentration of L-ascorbic acid was determined by the type of sorbent used. In the first year of the experiment, the sodium-potassium Acrygel (14.2 mg%) was used to enhance the accumulation of vitamin C. In the second year, the sodium Acrygel (12.5 mg%) enhanced the accumulation of vitamin C. The spring plants accumulated higher levels of total sugars (in 2000 – 1.51% more, in 2001 0.68% more) in comparison to the autumn plants. The lettuce grown in the autumn had high concentrations of nitrates, averaging 2944.3 mg N-NO3 ·kg fresh mass -1 .


Keywords

lettuce; sorbent; growing date; dry matter; vitamin C; sugars; nitrates

Borowski E., Michałek S., 1998. Wpływ dodatku hydrożeli produkcji krajowej do podłoża torfowego na plon i jakość sałaty żywionej N-NO3 lub N-NH4 . Cz. II. Zawartość w liściach wybranych substancji organicznych i mineralnych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sec. EEE. 6, 117–127.
Górecki R., Kowalczyk W., Nowosielski O., 1993. Wpływ supersorbentów na plon i stan odżywienia u sałaty odm. Syrena w uprawie doniczkowej. Mat. Konf. „25-lecie Wydziału Ogrodn. AR Kraków”, 12 lutego, 29–32.
Hetman J., Martyn W., Szot P., 1998. Możliwości wykorzystania hydrożeli w produkcji pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 461, 31–45.
Horbowicz M., Saniewski M., 2000. Likopen i inne karotenoidy – występowanie i wartość biologiczna. Mat. Konf. „Wartość biologiczna roślin ogrodniczych w nawiązaniu do wymagań rynku europejskiego”. Kraków. 12–13.09.2000, 13–18.
Kozik E., Ruprik B., 2000. Skład chemiczny sałaty uprawianej w różnych podłożach przy wzrastającym nawożeniu azotem. Rocz. Akad. Roln. w Poznaniu. CCCXXIII. I. 31, 351–355.
Kulka K., Rejowski A. 1998. Biochemia. ART, Olsztyn.
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 1998. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Instytut Żywnoci i Żywienia im. prof. dra med. A. Szczygła, 446.
Lista odmian roślin warzywnych. 1996. CBORU, Słupia Wielka.
Prugar J., Prugarowa A., 1985. Dusicany w zelenine. Priroda. Akademia Nauk SSSR, Moskwa Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej (476) z 8 października 1993 r. Dz.U. nr 104. 1993. Dopuszczalne zawartości azotanów mg Na-NO3 ·kg .m. -1 , 1795–1796.
Rożek S., 2000. Czynniki wpływające na akumulację azotanów w plonie warzyw. Mat. Konf. „Wartość biologiczna roślin ogrodniczych w nawiązaniu do wymagań rynku europejskiego”. Kraków. 12–13.09.2000, 19–31.
Sady W., Rożek S., Myczkowski J., 1995. Effect of different forms of nitrogen on the quality of lettuce yield. Acta Hort. 401, 409–416.
Sikorski Z. E., 1994. Chemiczne funkcjonowanie właściwości składników żywności. WNT. Warszawa. Stępowska A., Michalik H., 1996. Wpływ warunków uprawy na zawartość azotanów w sałacie masłowej (Lactuca sativa L.) pod osłonami. Now. Warz. 29, 19–25.
Wasilewska I., 1999. Uprawa sałaty pod osłonami i w polu. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa.
Wierzbicka B., 2001. The effect of cultivation methods and cultivar on yield and chemical composition of lettuce in field culture. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Babtai (Litwa). Horticulture and Vegetable Growing. 20 (3), 2, 74–82.

Published : 2022-07-26


Wierzbicka, B., & Majkowska, J. (2022). The effect of hydrogels on the concentration of some components in lettuce CV. Charlene grown in an unheated film tunnel. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 1(2), 59-68. https://doi.org/10.24326/asphc.2002.2.7

Brygida Wierzbicka 
University of Warmia and Mazury  Poland
Joanna Majkowska 
University of Warmia and Mazury  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.