Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ekonomiczna ocena stosowania nawożenia azotem i biostymulatorów wzrostu w produkcji kukurydzy uprawianej na ziarno

MAREK NIEWĘGŁOWSKI

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-8229-6911

MARIA SZCZYGIELSKA

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

KRZYSZTOF KAPELA

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-3415-7781

ANNA SIKORSKA

Department of Agriculture, Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4465-1609

EWA KRASNODĘBSKA

Family farm in Niemirki 54, 08-304 Jabłonna Lacka, Poland

KRYSTYNA ZARZECKA

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448

MAREK GUGAŁA

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia azotem i stosowania biostymulatorów na opłacalność uprawy dwóch odmian kukurydzy uprawianej na ziarno o różnej klasie wczesności FAO. Badania były prowadzone w trzech sezonach wegetacyjnych 2015–2017. Dane pochodzą z gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji roślinnej. Oceny ekonomicznej dokonano funkcjonującą w Unii Europejskiej (UE) metodą opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM – standard gross margin). Obliczono też dochody z działalności oraz wskaźniki opłacalności. Plonowanie badanych odmian kukurydzy było zróżnicowane, średnio w trzech badanych latach najlepiej plonowała odmiana ‘P8400’ – 11,68 t ha–1, w wariancie doświadczenia z zastosowaniem nawożenia azotem – 160 kg N ha–1 i biostymulatora Asahi SL. Najmniejszy plon uzyskano dla odmiany ‘PR38N86’ – 6,7 t ha–1, przy braku nawożenia azotem i bez stymulatora wzrostu. Najwyższy wskaźnik opłacalności (liczony z dopłatami) średnio na przestrzeni trzech lat badań osiągnięto przy nawożeniu azotem 120 kg N ha–1 i bez stosowania biostymulatora wzrostu, dla odmiany ‘P8400’ – 188,54%, a dla odmiany ‘PR38N86’ – 185,27%.

Słowa kluczowe:

kukurydza, nawożenie azotem, biostymulator, plon, dochód, opłacalność

Andersen E., Elbersen B., Godeschalk F., Verhoog D., 2007. Farm management indicators and farm typologies as a basis for assessments in a changing policy environment. J. Environ. Manag. 82(3), 353–362. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.04.021

Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A., 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. Wyd. Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, 1–55.

Bogucka B., Szemplinski W., Wróbel E., 2008. Nawożenie azotem a plon kukurydzy uprawianej na ziarno w warunkach północno-wschodniej Polski. Acta Sci. Pol. Agricultura 7(3), 21–30.

Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A., 2019. The redistribution function in Poland’s agricultural budgets in the long term. Acta Sci. Pol. Oeconomia 18(2), 25–35. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.16

Davis A.S., Hill J.D., Chase C.A., Johanns A.M., Liebman M., 2012. Increasing Cropping System Diversity Balances Productivity, Profitability and Environmental Health. PLoS ONE 7(10), e47149. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047149

Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.), 2002. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW – MŚ – FAPA, Warszawa, pp. 56.

Gugała M., Zarzecka K., Kapela K., Krasnodębska E., Sikorska A., 2015. Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w latach 2012–2014. Rocz. Nauk. SERIA 17(3), 115–118.

Hanson J.C., Lichtenberg E., Decker A.M., Clark A.J., 1993. Profitability of No-Tillage Corn following a Hairy Vetch Cover Crop. J. Prod. Agric. 6, 432–436. https://doi.org/10.2134/jpa1993.0432

James L.K., Swinton S.M., Thelen K.D., 2010. Profitability Analysis of Cellulosic Energy Crops Compared with Corn. Agron. J. 102, 675–687. https://doi.org/10.2134/agronj2009.0289

Keramidou I., Mimis A., Fotinopoulou A., Tassis C., 2013. Exploring the relationship between efficiency and profitability. Benchmarking Int. J., 20(5), 647–660. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2011-0090

Księżak J., Bojarszczuk J., 2010. The economic assessment of maize cultivation depending on pre-sowing tillage system. Acta Sci. Pol. Agricultura 9(4), 55–67.

Lorenz A.J., Gustafson T.J., Coors J.G., Leon N.D., 2010. Breeding Maize for a Bioeconomy: A Literature Survey Examining Harvest Index and Stover Yield and Their Relationship to Grain Yield. Crop Sci. 50, 1–12. https://doi.org/10.2135/cropsci2009.02.0086

Meza F.J., Silva D., Vigil H., 2008. Climate change impacts on irrigated maize in Mediterranean climates: Evaluation of double cropping as an emerging adaptation alternative. Agric. Syst. 98(1), 21–30. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2008.03.005

O’Brien D.M., Lamm F.R., Stone L.R., Rogers D.H., 2001. Corn yields and profitability for low-capacity irrigation systems. Appl. Eng. Agric. 17(3), 315–321. https://doi.org/10.13031/2013.6217

Reidsma P., Ewert F., Boogaard H., Diepen Kees van, 2009. Regional crop modelling in Europe: The impact of climatic conditions and farm characteristics on maize yields. Agric. Syst. 100(1–3), 51–60. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2008.12.009

Skarżyńska A., 2019. Costs and Profitability. Unit costs and income from selected products in 2017 – research results in the Agrokoszty system. Zag. Ekon. Rol. 2(359), 100–120. https://doi.org/10.30858/zer/109928

Spurtacz S., Pudełko J., Majchrzak L., 2008. Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005–2007. Acta Sci. Pol. Agricultura 7(4), 117–124.

Stanger T.F., Lauer J.G., Chavas J., 2008. The Profitability and Risk of Long-Term Cropping Systems Featuring Different Rotations and Nitrogen Rates. Agron. J. 100, 105–113. https://doi.org/10.2134/agronj2006.0322

Střeleček F., Lososová J., Zdeněk R., 2011. Economic results of agricultural enterprises in 2009. Agric. Econ. – Czech 57(3), 103–117.

Szmigiel A., Oleksy A., 2006. Uprawa kukurydzy na ziarno w Beskidzie Niskim. Pam. Puł. 142, 513–524.

Wolf J., Van Diepen C.A., 1995. Effects of climate change on grain maize yield potential in the european community. Clim. Change 29(3), 299–331. https://doi.org/10.1007/BF01091866

Zawadzka D., Strzelecka A., 2012. Analiza dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 690, Finanse Rynki Finansowe Ubezp. 51, 413–422

Zegar J.S., 2008. Dochody w rolnictwie (metodologia, stan i tendencje). IERiGZ-PIB, Warsza-wa, pp. 1–34, http://www.ierigz.waw.pl/documents/prof._zegar_konferencja.ppt [dostęp: 03.07.2020].


Opublikowane
01-12-2020MAREK NIEWĘGŁOWSKI 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-8229-6911
MARIA SZCZYGIELSKA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
KRZYSZTOF KAPELA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-3415-7781
ANNA SIKORSKA 
Department of Agriculture, Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland https://orcid.org/0000-0003-4465-1609
EWA KRASNODĘBSKA 
Family farm in Niemirki 54, 08-304 Jabłonna Lacka, Poland
KRYSTYNA ZARZECKA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
MAREK GUGAŁA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0001-5048-3432Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>