EFFICIENCY OF SOME AGROTECHNICAL TREATMENTS IN QUANTITY AND QUALITY YIELD MODIFICATION OF LEAF CELERY (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.)

Ewa Rożek

University of Life Sciences in Lublin

Renata Nurzyńska-Wierdak

University of Life Sciences in Lublin

Maria Kosior

University of Life Sciences in LublinAbstract

Leaf celery (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.) is a vegetable with spicy and medicinal properties. A study on the effect of seeding rate and irrigation on
yield of two leaf celery cultivars: ‘Gewone Snij’ and ‘Green Cuttnig’, was carried out at the Felin Experimental Farm of the University of Life Sciences in Lublin during the period 2009–2010. Seeds were sown in the field in the last decade of April in rows 25 cm apart. Two seeding rates were used: 15 and 25 kg·ha-1. Plant irrigation was applied during critical periods of soil water deficit. The raw material was harvested twice: in the 2nd decade of August and in the 2nd decade of October. The investigated factors were shown to have a significant effect on leaf celery yield. A significantly higher content of essential oil was found in the leaves of both celery cultivars harvested on the first date. The highest essential oil yield was obtained from irrigated plants of the cultivar ‘Green Cutting’ harvested in the 2nd decade of August. The main components of the essential oil of leaf celery were limonene and myrcene.

Keywords:

irrigation, seeding rate, industrial yield, essential oil, limonene, myrcene

Abreu I.N., Mazzafera P., 2005. Effect of water and temperature stress on the content of active constituents of Hypericum brasiliense Choisy. Plant Physiol. Biochem. 43, 241–248.
Adams R.P., 2004. Identification of essential oil compounds by gas chromatography/quadrupole mass spectroscopy. Allured Pub. Corp. USA.
Afec U., Carmeli S., Aharoni N., 1995. Columbianetin, a phytoalexin associated with celery resistance to pathogens during storage. Phytochem. 39(6), 1347–1350.
Arganosa G.C., Sosulski F.W., Slikard A.E., 1998. Seed yield and essential oil of northern-grown coriander (Coriandrum sativum L.). J. Herbs Spices Med. Plants 6(2), 23–32.
Atta A.H., Alkofahi A., 1998. Anti-nocicepite and anti-inflammatory effects of some Jordanian medicinal plant extract. J. Ethnopharmacol. 60, 117–124.
Azimi J., Pirzad A., Hadi H., 2012. Effect of increasing severity of drought stress on morphology and essential oil of pot marigold. IJPAES 2(4), 11–17.
Aziz E.E., Hendawi S.T., Azza E.E.D., Omer E.A., 2008. Effect of soil type and irrigation intervals on plant growth, essential oil yield and constituents of Thymus vulgaris plant. Am. Euras. J. Agric. Environ. Sci. 4(94), 443–450.
Bicchi C., D’Amato A., Rubiolo P., 1999. Cyclodextrin derivatives as chiral selectors for direct gas chromatographic separation of enantiomers in the essential oil, aroma and flavour fields. J. Chromat. A 843, 99–121.
Bonjar S., 2004. Evaluation of antibacterial properties of some medicinal plants used in Iran. J. Ethnoph. 94, 301–305.
Borowski E., Michałek S., 2006. Wpływ kondycjonowania nasion na wschody i wzrost siewek selera i pietruszki. Acta Agroph. 8(2), 309–318.
Gajc-Wolska J., Rosłon W., Osińska E., 2006. Ocena jakości świeżego surowca pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispim ) i selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum). Folia Hort. 18, supl, 1, 123–127.
Gębczyński P., 2006. Porównanie jakości mrożonek z selera otrzymywanych sposobem tradycyjnym i zmodyfikowanym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3(48), 65–75.
Hoffman M., 2007. Jakość sensoryczna wybranych warzyw przyprawowych liofilizowanych i suszonych konwencjonalnie, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2(51), 91–97.
Jabłońska-Ryś E., Zalewska-Korona M., 2006. Zawartość steroli w selerze korzeniowym. Acta Agroph. 8(3), 603–609.
Jarvenpaaw P., Jestoi M.N., Huopalahti R., 1997. Quantitative determination of phototoxic furocoumarins in celeriac (Apium graveolens L. var. rapeceum) using supercritical fluid extraction and high performance liquid chromatography. Phytochem. Anal. 8, 250–256.
Kitajima J., Ishikawa T., Satoh M., 2003. Polar constituents of celery seed. Phytochemistry 64, 1003–1011.
Khalid Kh.A., 2006. Influence of water stress on growth, essential oil, and chemical composition of herbs (Ocimum sp.). Int. Agroph. 20, 289–296.
Kołodziej B., 2008. The effect of drip irrigation and Ashai SL application on peppermint yield and quality. Herba Pol. 54(4), 43–50.
Konopacka D., Płocharski W., 2003. Dietetyczne chrupki z owoców i warzyw – atrakcyjne formy kruchego suszu przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji. Acta Agroph. 2(3), 567–577.
Mass Spectral Library, NIST/EPA/NIH:USA, 2008.
Michalik Ł., 2002. Wartość odżywcza selera naciowego. Biul. Nauk. 16, 137–138.
Mohamed M.A.-H., Abdu M., 2004. Growth and oil production of fennel (Foeniculum vulgare Mill.): Effect of irrigation and organic fertilization. Biol. A. Hort. 22, 31–39.
Momin R.A., Nair M.G., 2002. Antioxidant, cyclooxygenase and topisomerase inhibitory compounds from Apium graveolens Linn. seeds. Phytomedicine 9, 312–318.
Okwany R.O., Peters T.R., Ringer K.L., Walsh D.B., Rubio M., 2011. Impact of sustained deficit irrigation on spearmint (Mentha spicata L.) biomass production, oil yield, and oil quality. Irrig. Sci. DOI 10.1007/s00271-011-0282-4.
Olle M., Bender I., 2010. The content of oils in umbelliferous crops and its formation. Agronomy Res. 8(3), 687–696.
Papamichail I., Louli V., Magoulas K., 2000. Supercritical fluid extraction of celery seed oil. J. Supercrit. Fluids 18, 213–226.
Petropoulos S.A., Daferera D., Polissiou M.G., Passam H.C., 2008. The effect of the water deficit stress on the growth, yield and composition of essential oils of parsley. Sci. Hort. 115, 393–397.
Pitasawat B., Champakaew D., Choochote W., Jitpakdi A., Chaithong U., Kanjanapothi D., Rattanachanpichai E., Tippawangkosol P., Riyong D., Tuetun B., Chaiyasit D., 2007. Aromatic plant-derived essential oil: An alternative larvicide for mosquito control. Fitoterapia 78, 205–210.
Polak R., 2008. Wpływ parametrów sublimacyjnego suszenia na zmianę współrzędnych barwy suszu z liści selera. Acta. Sci. Pol., Technica Agraria 7(1–2), 9–18.
Polish Pharmacopoeia VII, 2006. PTFarm, Warszawa.
Rożek E., 2005a. Wpływ nawadniania na plonowanie selera listkowego (Apium graveolens var. secalinum). Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 86(515), 471–476.
Rożek E., 2005b. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie selera listkowego (Apium graveolens var. secalinum). In: Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych, Michalik B., Żurawicz E. (eds). Skierniewice, Wyd. ISiK, 183–187.
Rożek E., 2006. Uprawa selera listkowego Apium graveolens var. secalinum (Alef.) z siewu nasion wprost na pole. Folia Hort. 18, supl. 2, 107–112.
Rożek E., 2007a. Content of some chemicals and essential oil in leaves of leaf celery Apium graveolens L. var. secalinum Alef. Herba Pol. 53(3), 213–217.
Rożek E., 2007b. Reaction of leaf celery (Apium graveolens L. var. secalinum) to planting density and irrigation. Veg. Crops Res. Bull. 66, 69–77.
Rożek E., Nurzyńska-Wierdak R., Dzida K., 2012. Factors modifying field quantity and quality, as well as the chemical composition of the leaves of leaf celery Apium graveolens L. var. secalinum Alef. grown from seedlings. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(3), 201–210.
Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Korybut Woroniecki T., 2008. Efekty nawadniania niektórych warzyw. Acta Agroph. 11(2), 509–517.
Rumpel J., 2005. Uprawa selera: korzeniowego, naciowego, listkowego. Warszawa.
Schmidt B., Ribnicky D.M., Poulev A., Logendra S., Cefalu W.T., Raskin I., 2008. A natural history of botanical therapeutics. Met. Clin. Exp. 57, suppl. 1, 3–9.
Sowbhagya H.B, Sampathu S.R., Krishnamurthy N., 2007. Evaluation of size reduction on the yield and quality of celery seed oil. J. Food Eng. 80, 1255–1260.
Sun J., 2007. D-limonene: safety and clinical applications. Altern. Med. Rev. 12(3), 259–264.
Wolski T., Najda A., Mardarowicz M., 2001. Analiza GC/MS olejków eterycznych otrzymanych z owoców trzech odmian selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.). Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 9, suppl., 203–210.
do Vale T.G., Furtado E.C., Santos J.G. Jr., Viana G.S., 2002. Central effects of citral, myrcene and limonene, constituents of essential oil chemotypes from Lippia alba (Mill.) n.e. Brown. Phytomedicine 9(8), 709–714.
Zehtab-Salmasi S., Javanshir A., Omidbaigi R., Alyjari H., Ghassemi-Golezani K., 2001. Effects of water supply and sowing date on performance and essential oil production of anise (Pimpinella anisum L.). Acta Agronom. Hung. 49, 75–81.
Yildiz L., Baskan K.S., Tütem E., Apak R., 2008. Combined HPLC-CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity) assay of parsley, celery leaves, and nettle. Talanta 77, 304–313.
Download

Published
2013-12-31Ewa Rożek 
University of Life Sciences in Lublin
Renata Nurzyńska-Wierdak 
University of Life Sciences in Lublin
Maria Kosior 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4