THE EFFECT OF EMERGENCE-IMPROVING TREATMENTS ON THE GROWTH, YIELD AND CONTENT OF MACROELEMENTS IN LEAVES OF GARDEN DILL (Anethum graveolens L.) CULTIVATED FOR EARLY CROP

Anita Biesiada

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Kamil Kędra

Wrocław University of Environmental and Life SciencesAbstract

Garden dill is a popular seasoning plant used in central Europe and Asia. It is characterized by a relatively long period of seeds germination, as well as, uneven emergence of seedlings. The aim of research, conducted in the years 2009–2010, was the assessment of the effect of selected emergence improving cultivation treatments on the germination and growth of plants, as well as yield and chemical composition of dill. Twofactorial experiment was established according to randomized split-plot method, in three replications. The first factor involved post – sowing flat soil covering with the use of white polypropylene textile, transparent perforated foil, as well as 2 cm – thick sand layer and 5 cm layer of peat moss mixed with top layer of the soil. In control object post – sowing covering was not applied. The second factor consisted in irrigation. Results obtained in the experiment show that irrigation contributed to the increase in dill herb yield, on average,
by 21.4%. Among cultivation treatments applied, including flat covers and mulching, the highest increase in yield was ensured by the use of polypropylene textile (86.8%). It was also shown that dill accumulated nitrates in its leaves only to a small extent. Both irrigation and introduction of flat covers from polypropylene textile and perforated foil, as well as mulching with sand and peat moss did significantly accelerate garden dill emergence.

Keywords:

flat covers, sand and peat mulch, yield, germination, irrigation

Biniek A., 1994. Wpływ zaprawiania i osmotycznego kondycjonowania w PEG 6000 na kiełkowanie i wschody nasion kopru. Materiały z Sympozjum 30-lecia „Integrowane metody produkcji warzyw”. Inst. Warz. 1994, 69–71.
Biesiada A., 2008. Effects of flat covers and plant density on yielding and quality of kohlrabi. J. Elementol, 13(2), 167–173.
Błażewicz-Woźniak M., 2009. Wpływ osłaniania gleby i roślin oraz terminu siewu na wschody i wzrost dwóch odmian kopru włoskiego w uprawie polowej. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 19(2), 1–10.
Błażewicz-Woźniak M., 2010. Effect of soil and plant covering as well as sowing term upon fennel bulb nutritional value. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 9(1), 3–12.
Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2003. Wpływ biostymulatorów na jakość nasion marchwi (Daucus carota L.) i kopru (Anethum graveolens L.). Folia Horticulturae, Supl, 1, 117–119.
Bralewski T.W., Szopińska D., Mrozowska M., 2005. Study for the evaluation of dill (Anethum graveolens L.) seeds quality. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 33, 20–24.
Ćwintal M., Sowa P., 2010. Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej na kiełkowanie nasion koniczyny czerwonej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 65(3), 1–9.
Domoradzki M., Korpal W., 2004. Badania procesu podkiełkowywania otoczkowanych nasion marchwi. Acta Agrophysica, 4 (2), 696 – 282.
Dyduch J., Najda A., 2005. Zmiany zawartości suchej masy w kwasu L-askorbinowego w liściach roślin dwu odmian selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill./Pers.) w zależności od wieku zbieranych roślin i ściółkowania gleby. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol., 86 (515), 111–119.
Grassbaugh E.M., Bennett M.A., 1998. Factors affecting vegetable stand establishment. Sci. Agric., 55, ISSN 0103-9016.
Janas R., Grzesik M., 2006. Efektywność biologicznych metod ochrony w uprawach nasiennych roślin leczniczych i ozdobnych. Progress in Plant Protection, 46 (2), 727–731.
Kmiecik W., Lisiewska Z., Jaworska G., 2002. Effect of biological and agrotechnical factors on the chemical composition of dill (Anethum graveolens L.), EJAPU 5(1), 06, www.ejpau.media.pl
Kmiecik W., Lisiewska Z., Gębczyński P., 2005. The level of nitrates, nitrites and oxalates in different usable parts of dill (Anethum graveolens L.) depending on plant height. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 4 (1), 93–102.
Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2007. The effects of flat covers on over wintering and nutritional value of leeks. Vegetable Crops Res. Bull., 66, 11–16.
Krężel J., Kołota E., 2000. Effect of cultivar term of seed sowing and plant cover on yield of red beet grown for bunches. Annales UMCS, Sec. EEE Horticultura, 8, supp., 219–226.
Kurtar E.S., 2010. Modelling the effects of temperature on seed germination in some cucurbitas, Afr. J. Biotech., 9(9), 1343–1353.
Li F., Guo A., Wei H., 1999. Effects of clear plastic film mulch on yield of spring wheat. Field Crop Res., 63 (1), 79–86.
Li F., Wang P., Wang J., Xu J.Z., 2004. Effects of irrigation before sowing and plastic film mulching on yield and water uptake of spring wheat in semiarid Loess Plateau of China. Agric. Water Manag., 67(2), 77–88.
Martyniak L., Burzyńska I., Kolasiński J., 2010. Wpływ uwilgotnienia i nawożenia gleby na zawartość makroelementów w resztkach pożniwnych pszenicy jarej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 1(29), 89–97.
Moreno D.A., Lopez-Lefebre L.R., Villora G., Ruiz J.M., Romero L., 2001. Floating row covers affect Pb and Cd accumulation and antioxidant status in Chinese cabbage. Sci. Hortic., 89 (1), 85–92.
Nowak L., Kruhlak A., Chylińska E., Dmowski Z., 2005. Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Inżynieria Roln., 4 (64), 57–66.
Nowosielski O., 1988. Metody oznaczania potrzeb nawożenia roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.
Ren J., Tao L., Liu X.M., 2002. Effect of sand burial depth on seed germination and seedling emergence of Calligonum L. species. J. Arid Environ., 51, 603–611.
Rolbiecki S., Dudek S., Rolbiecki R., Rzekanowski C., 2001. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na zawartość azotanów w kłębach ziemniaka odmiany ‘Drop’. Inżynieria Roln., 13(33), 390–396.
Rożek E., 2005a. Wpływ nawadniania na plonowanie kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum). Acta Agroph., 5(3), 723–726.
Rożek E., 2005b. Wpływ nawadniania na plonowanie selera listkowego (Apium graveolens var. rapaceum). Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu, 515, 471–476.
Słodkowski P., Rekowska E., 2005. Wpływ terminu siewu nasion na plonowanie rokiety siewnej. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo, 515 (86), 497–502.
Siwek P., 1999. Warzywa pod niskimi osłonami. Hortpress, Sp. z o. o., Warszawa.
Download

Published
2012-08-31Anita Biesiada 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Kamil Kędra 
Wrocław University of Environmental and Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)