EFFECT OF SOIL POTASSIUM LEVELS AND DIFFERENT POTASSIUM FERTILIZERS ON YIELD, MACROELEMENT AND CHLORIDE NUTRION STATUS OF APPLE TREES IN FULL FRUITION PERIOD

Adam Szewczuk

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Andrzej Komosa

Poznań University of Life Sciences

Ewelina Gudarowska

Wrocław University of Environmental and Life SciencesAbstract

The experiment was established in the spring 1999 on lessive soil developed from light boulder clay. Apple trees of Golden Delicious cv. on M.26 rootstock were
planted in 3.5 × 1.2 m (2381 trees·ha-1) spacing. Research involved the effect of diversified levels of potassium fertilization: 12, 16 and 20 mg K 100 g-1 d.m. of soil and three types of potassium fertilizers: potassium chloride (KCl), potassium sulfate (K2SO4) and potassium nitrate (KNO3) on trees yielding and nutrition, as well as nutrient contents in the soil. Potassium fertilization using potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate resulted in increased content of available potassium both in arable (0–20 cm) and in subarable (20–40 cm) layers of an apple orchard. Increase of available potassium content from 12 to 20 mg K·100 g-1 f. m of soil, due to fertilization with potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate did increase soil pH (in H2O) in arable and subarable layers as a result of higher contents of available calcium. Alkalizing effect of potassium sulfate and potassium nitrate, generally assumed as physiologically acidifying, occurred on neutral and alkaline soils [pH (in H2O) over 6.90]. Fertilization with potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate increased the content of sulfates in
arable and subarable layers. The same result was observed in the case of chlorides in subarable layer. Application of potassium fertilization with potassium nitrate brought about decreased values of available magnesium content only in subarable layer. Due to the use of high rates of potassium nitrate, on the level 20 mg K·100 g-1 of soil, there was observed increased soil salinity (EC) both in arable and subarable layers. Introduction of potassium fertilization and increasingly higher rates of potassium fertilizers did not influence on the content of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur and chlorine in apple tree leaves. Increasing potassium levels in the soil and potassium fertilizers did not affect the yield of Golden Delicious apple trees after coming them into full fruition period.

Keywords:

chlorides, sulfates, nitrates, orchards, soil analysis, plant analysis

Bojarski M., Jadczuk E., Pietranek A., 2002. Wzrost jabłoni odmiany ‘Katja’ w zależności od nawadniania, nawożenia potasem i podkładki. XLI Ogólnop. Nauk. Konf. Sad. ISiK. Skierniewice, 94–96.
Heckman J.R., 2007. Chlorine. In.: Barker A.V., Pilbeam D.J., 2007. Handbook of Plant Nutrition. Taylor&Francis, 279–291.
IUNG 1983. Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno-rolniczych. Cz. III. Badanie gleb, ziem i podłoży spod warzyw i kwiatów oraz części wskaźnikowych roślin w celach diagnostycznych. IUNG, Puławy, 28–81.
Jadczuk E., Bogdanowicz N., Lipecki M.,1996. Reakcja jabłoni na zróżnicowane nawożenie potasem w zależności od typu podkładki i nawadniania. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. II Ogólnopolskie Sympozjum PTNO, Poznań, s. 162–166.
Jadczuk E., Pietranek A., Dziuban R., 2003. Wpływ nawożenia potasem na wzrost i plonowanie jabłoni. Folia Hort., Supl. 2003/2, 171–173.
Jakubas M., 2001. Zawartość siarki siarczanowej w glebach uprawnych oraz wpływ wybranych czynników ją determinujących. Rocz. AR Poznań 335, 35–47.
Jarociński B., 2005. Zawartość makro- i mikroelementów w organach wegetatywnych i owocach jabłoni. Zesz. Nauk. ISiK, 13, 29–40.
Komosa A., Stafecka A., 2002. Zawartości wskaźnikowe składników pokarmowych dla gleb sadowniczych analizowanych metodą uniwersalną. Rocz. AR Poznań, 341, Ogrodnictwo (35), 105–116.
Komosa A., Szewczuk A., 2002. Effect of soil potassium level and different potassium fertilizer forms on nutritional status, growth and field of apple trees in the first three years after planting. J. Fruit Ornam. Plant Res. 10, 41–54.
Leece D.R., 1976. Diagnosis of nutritional disorders of fruit trees by leaf and soil analysis and biochemical indices. J. Aust. Inst. Agric. Sci. March, 3–19.
Leszczyński A., Sadowski A., 1990 Response of apple rootstock and apple maiden trees to different levels of potassium supply in sand culture. Acta Hort., 274, 277–286.
Lipecki M., Jadczuk E., 1998. Wpływ dawek i sposobu nawożenia potasem na poziom odżywienia mineralnego jabłoni. Zesz. Nauk. AR Kraków, 333, 491–501.
Marschner H., 2006. Mineral Nutrition of Higher Plants, Second Edition. London, pp. 889.
Nowosielski O., 1974. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. PWRiL, Warszawa, 1–91.
Sadowski A., 2000. Odżywianie mineralne roślin sadowniczych. [In:] Pieniążek S. A. 2000. Sadownictwo. PWRiL, Warszawa, 186–227.
Sadowski A., Ścibisz K., Tomala K., Kozanecka T., Kępka M., 1988. Negative effects of excessive nitrogen and potassium fertilization in a replant apple orchard. Acta Hort. 233, 85–94.
Szewczuk A., Komosa A., Gudarowska E., 2008. Effect of soil potassium levels and different potassium fertilizer forms on yield and storability of ‘Golden Delicious’ apples. Acta Sci. Pol. Hort. Cultus 7(2), 53–59.
Szewczuk A., Komosa A., Gudarowska E., 2009. Effect of different potassium soil levels and potassium fertilizer forms on microelements nutrition status of apple trees after beginning of the fructification period. J. Elementology 14(3), 553–562.
Szwonek E., 2006. Siarka w sadach jabłoniowych oraz kryteria diagnostyki tego składnika. Zesz. Nauk. Inst. Sad. w Skierniewicach. Monografie rozprawy, pp. 129.
Szücs E., 2005. Some aspects of integrated plant nutrition in orchard. Acta Sci. Pol. Hort. Cultus 4(1), 47–57.
Tomala K., 1997. Orchard factors affecting nutrient content and fruit quality. Acta. Hort. 448, 257–264.
Zygmuntowska K., Jadczuk-Tobjasz E., 2008. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wzrost i owocowanie pięciu odmian gruszy. Zesz. Nauk. ISiK, 16, 83–89.
Download

Published
2011-03-31Adam Szewczuk 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Andrzej Komosa 
Poznań University of Life Sciences
Ewelina Gudarowska 
Wrocław University of Environmental and Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>