THE YIELD AND NUTRITIVE VALUE OF SELECTED CARROT CULTIVARS WITH ORANGE – AND PURPLE – COLORED STORAGE ROOTS

Joanna Majkowska-Gadomska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Brygida Wierzbicka

University of Warmia and Mazury in OlsztynAbstract

The aim of an experiment conducted in 2006–2008 was to determine the effect of soil fertilization with Crop Care on the yield and chemical composition of carrot cultivars with orange- and purple-colored storage roots. The yield and chemical composition of three carrot cultivars: ‘Florida F1’ with orange-colored roots, ‘Deep Purple F1‘ with purple-colored roots and ‘Purple Haze F1‘ with roots that have a purple cortex and an orange core were compared in this study. Plants were grown in control soil with sufficient quantities of nutrients to support the development of carrot roots as well as in soil additionally fertilized with Crop Care. The results of the study showed that carrots of cv. ‘Florida F1’ produced a much higher total yield and marketable yield than carrots of cv. ‘Deep Purple F1’ and ‘Purple Haze F1’. Additional fertilization significantly increased the marketable yield of the carrots. The edible parts of purple root cultivars were characterized by a higher content of dry matter, L-ascorbic acid and total carbohydrates. The application of the Crop Care fertilizer significantly increased the dry matter content of carrots. Roots of cv. ‘Deep Purple F1’ contained the highest levels of N, K and Mg, while cv. Florida F1 was most abundant in Ca and Na.

Keywords:

carrot, Crop Care, yield, L-ascorbic acid, sugars total, macroelements

Bąkowska-Barczak A., 2005. Acylated anthocyanins as stable, natural food colorants – a review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 14/55(2),107–116.
Biological Tables. 1994. Adanandtan, Warszawa.
Cebula S., Kunicki E., Kalisz A., 2006. Quality changes in curds of white, green, and romanesco cauliflower during storage. Pol. J. Food Nutr. Sci. 15/56(2), 155–160.
Dyśko J., Kaniszewski S., 2007. Effect of drip irrigation, N-fertilization and cultivation method on the yield and quality of carrot. Veg. Crops Res. Bull. 67, 25–33.
Gajewski M., Szymczak P., Elkner K., Dąbrowska A., Kret A., Danilcenko H., 2007. Some aspects of nutritive and biological value of carrot cultivars with orange, yellow and purplecoloured roots. Veg. Crops Res. Bull. 67, 149–161.
Jagosz B., Żukowska E., Zabagło A., Czeladzka B., Michalik B., 2000. Porównanie składu chemicznego korzeni mieszańców F1 i linii rodzicielskich marchwi (Daucus carota). Zesz. Nauk. AR w Krakowie 364(71), 109–112.
Kammerer D., Carle R., Sschieber A., 2004. Qualification of anthocyanins in black carrot extracts (Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef) and evaluation of their color properties. Eur. Food Res. Tech. 219, 479–489.
Kidoń M., Czapski J., Witrowa-Rajchert D., 2008. Możliwość zastosowania korzeni purpurowych odmian marchwi, jako surowca w przemyśle owocowo-warzywnym. Nowości Warzywnicze. 46, 5–27.
Kołota E., Biesiada A., 2000. Wpływ nawożenia dolistnego na plon i jakość korzeni marchwi. Rocz. AR Poznań 323, Ogrodnictwo 31(1), 331–335.
Kotowska J., Wybieralski J., 1999. Quantitative ratios between K, Ca and Mg in the soil and plants. Biul. Magnezol. 4(1), 104–110.
Kunachowicz H., Iwanow K., Nadolna I., Przygoda B., 2006. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych Wyd. Lekarskie, PZWL, Warszawa, 64–65.
Litka M., 2000. Warzywa korzeniowe marchew jadalna, burak ćwikłowy, seler korzeniowy. Synteza wyników doświadczeń odmianowych. Słupia Wielka. 1182, 10–38.
Łoś-Kuczera M., 1990. Food products, composition and nutritive value. Prace IŻŻ. Warszawa, 54, 153.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., Nowak M., 2007. Yield of nine carrot cultivars grown for processing purposes in the Warmia region. Rocz. AR Poznań. ser. Ogrodnictwo 383, 559–563.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., 2008. Content of basic nutrients and minerals in heads of selected varieties of red cabbage (Brasicca oleracea var. capitata f. rubra). Polish J. Environ. Stud. 17(2a), 295–298.
Marchew. Wymagania Jakości Handlowej. Commission Regulation (EC) No. 46/2003. www.ijhar-s.gov.pl/download/Marchew: p. 29.
Radkowski A., Grygierzec B., Sołek-Podwika K., 2005. Zawartość składników mineralnych w wybranych gatunkach i odmianach traw. J. Elementol. 10(1), 121–128.
Sady W., Robak J., Wiech K., 2000. Carrot growing. Plantpress sp. z o.o., Kraków.
Walczak R.T., Sławiński C., 2000. Fizyczne czynniki decydujące o wzroście i plonowaniu roślin warzywnych. Annales UMCS, Sect. EEE, supl. 8, 1–12.
Wierzbicka B., Pierzynowska-Korniak G., Majkowska-Gadomska J., 2004. Plonowanie dziewięciu odmian marchwi przeznaczonych dla przetwórstwa uprawianych w rejonie Warmii. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239(95), 415–418.
Download

Published
2010-12-31Joanna Majkowska-Gadomska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Brygida Wierzbicka 
University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)