The estimation of the production value of several plum cultivars grafted on ʻMyrobalanʼ seedlings in Wroclaw Area

Ireneusz Sosna

Agricultural University of Wroclaw


Abstract

The experiment was established at the Fruit Experimental Station Samotwór near Wrocław in 1993–2002. The aim of this study was to estimate the production value of 22 plum cultivars grafted on ‘Myrobalan’ seedlings (Prunus divaricata). Results of the study proved that ‘aanska Najbolja’ and ‘Magna Glauca’ cultivars were the most vigorous, while ‘Bluefre’ and ‘Auerbacher’ were characterised by the weakest growth. ‘Bluefre’, ’President’, ‘Ontario’ and ‘Auerbacher’ cvs. were the most productive. Mean fruit weight was significantly dependent on the cultivar, too. Among the tested cultivar, the biggest fruit was obtained from ‘President’, ‘Valor’, ‘Bluefre’ and ‘Ontario’ trees. The most sensitive to plum pox virus (symptoms on fruit and leaves) appeared ‘Węgierka Zwykła’, ’Węgierka Zimmera’, ‘Ortenauer’ and ‘Magna Glauca’.

Keywords:

plum, ‘Myrobalan’ rootstock, cultivar, vegetative growth, yield, fruit quality

Bostan S. Z., 1998. A study on fruit and shoot growth in some plum cultivars. Bahçe 26 (1/2), 85–91.
Hodun G., Hodun M., 1996. Ocena 13 odmian liw w nasadzeniu kolekcyjnym. II Ogólnopol. Symp. PTNO-Pozna , 150–154.
Jacob H. J., 1994. Yield and quality in plums and damsons. I. Optimal yield development. Erwerbsobstbau 36(4), 93–96.
Lipecki J., Tarnowicz M., Moryto B., 1994. Zawiązywanie owoców i wstępna ocena plonowania niektórych nowych odmian śliw. Mat. XXXIII Ogólnop. Nauk. Konf. Sadow. Skierniewice, 106–108.
Łysiak G., 2000. Ocena wartości produkcyjnej i właściwości biologicznych nowych odmian śliw w warunkach Wielkopolski. Mater. XX Międzynar. Sem. Sadown. Limanowa, 111–117.
Paprštein F., 1999. Plum cultivar ‘Valjevka’. Vdecké Práce Ovocnáské 16, 121–126.
Paszko D., 1998. Wstępna ocena wzrostu i plonowania dwóch odmian śliw na pięciu nowych podkładkach wegetatywnych w czterech pierwszych latach po posadzeniu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333 (57), 553–556.
Rocznik Statystyczny, 2002. GUS, Warszawa.
Rozpara E., Grzyb Z. S., 1998. Growth and yielding of some plum cultivars grafted on Wangenheim Prune seedlings. Acta Hort. 478, 91–94.
Rozpara E., Grzyb Z. S., 1999. Odmiany śliw i czereśni do nowoczesnych sadów. IV ogólnopol. spot. sadown. w Grójcu, 14–19.
Rozpara E., Grzyb Z. S., 2001. Intensyfikacja produkcji śliw i czereśni. VI ogólnopol. spot. sadown. w Grójcu, 81–91.
Sitarek M., 2001. Stare i nowe podkładki generatywne dla śliw. Szkółkarstwo 3, 12–14.
Sitarek M., Grzyb Z. S., Kołodziejczak P., 2001. Effect of rootstocks on growth and yield of plum trees. J. Fruit and Ornam. Plant Research, vol. IX (1–4), 19–24.
Sosna I., 2002. Growth and cropping of four plum cultivars on different rootstocks in south western Poland. J. Fruit Ornam. Plant Research, vol. X, 95–103.
Tehrani G., Leuty S. J., 1987. Influence of rootstock and pruning on productivity, growth and fruit size of European plum cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 112(5), 743–747.
Warner J., Tehrani G., 1998. Performance of nine European plum cultivars on two rootstocks in East-Central Ontario. Fruit Varieties J. 52(1), 23–27.
Webster A. D., Wertheim S. J., 1993. Comparisons of species and hybrid rootstocks for European plum cultivars. J. Hort. Sci. 68(6), 861–869.

Published
2022-03-15Ireneusz Sosna 
Agricultural University of WroclawLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)