Effect of nitrogen fertilization on the content of mineral components in soil, leaves and fruits of ’Šampion’ apple trees

Eugeniusz Pacholak

Agricultural University of Poznań

Marcin Zachwieja

Agricultural University of Poznań

Zofia Zydlik

Agricultural University of Poznań


Abstract

The experiment was carried out in the Experimental Orchard Przybroda of the Department of Pomology, Pozna Agricultural University in the years 2001–2003. Trees of ‘Šampion’ on M.9 rootstock were planted in the spring 1994 on virus-free rootstock EMLA 9 at spacing of 3.5 × 1 m (2 857 trees per ha) on grey-brown sandy loam podsolic soil. The experiment included the following 5 treatments of nitrogen fertilization: 1. N0 – control; 2. N5 – 5 g N·m-2, applied once in early spring; 3. N10 – 10 g N·m-2 applied once in early spring; 4. N5+5 – 5 g N·m-2 in spring + 5 g N·m-2 at the end of May; 5. N5herb –5 g N·m-2 in early spring, within the herbicide strip only. Nitrogen fertilization had a significant effect on changes in the assimilable elements in soil. It exerted an effect on the decrease of assimilable potassium in the arable and subarable layer and an increase of assimilable magnesium improving the K : Mg ratio. A smaller effect was found in the changes of assimilable phosphorus content and in soil reaction. Nitrogen fertilization had an effect on the increase of total nitrogen content in leaves and it decreased the content of phosphorus. The content of assimilable components in soil was not correlated with the
content of general components in leaves. The content of mineral components in fruits was closely correlated with the component content in leaves. Climatic conditions, and particularly the absence of atmospheric precipitations and the increase of temperature, as well as the aging of trees contributed to the decrease of the content of nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium and to the increase of calcium content.

Keywords:

nitrogen fertilization, mineral contents, soil, leaves, fruits

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W., 1991. Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. AR-Poznań, 3-105.
Greenham D. W. P., 1979. Nutrient cycling: the estimation of orchard nutrient uptake. Proc. Inter. Conf. On Mineral Nutrition and Fruit Quality of Temperature Zone Fruit Trees. Conterbury.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1992. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Warszawa.
Pacholak E., 1986. Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany James Grieve. Rocz. AR w Poznaniu, 160, 20–23.
Pacholak E., Zydlik Z., 2003. Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników mineralnych glebie oraz liściach jabłoni odmiany Šampion w sadzie replantowanym. Pr. Kom. Nauk Roln. i Leś. PTPN 95, 281–289.
Sadowiski A., 1995. Odżywianie mineralne roślin sadowniczych. Sadownictwo pod redakcją S. A. Pieniążka PWRiL, Warszawa.
Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Racjonalizacja nawożenia i zwiększanie produktywności roślin sadowniczych. Instrukcja upowszechnieniowa nr 3. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych II. Zasady, liczby graniczne i dawki nawożenia. Warszawa.
Zydlik Z., Pacholak E., 1997. Effect of nitrogen fertigation on mineral elements kontent in ‘Šampion’ and ‘Golden Dściach i owocach jabłoni odmiany Šampion. Pr. Kom. Nauk Roln. i Leś. PTPN 91, 187–192.

Published
2004-12-30Eugeniusz Pacholak 
Agricultural University of Poznań
Marcin Zachwieja 
Agricultural University of Poznań
Zofia Zydlik 
Agricultural University of PoznańLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)