The estimation of fruit quality of three local patisson cultivars

Monika Grzeszczuk

Agricultural Academy in Szczecin

Joachim Falkowski

Agricultural Academy in Szczecin

Barbara Jakubowska

Agricultural Academy in Szczecin


Abstract

The experiment was carried out at the Department of Processing and Storage of Plant Raw Materials of the Agricultural University of Szczecin in 2001–2002. The aim of this study was to estimate the quality and nutritive value of three patisson cultivar fruits. Salad-fruits (medium-size fruits) of all tested cultivars formed fruits of significantly greater weight, vertical and horizontal diameter in comparison with dessert-fruits (small fruits). Chemical composition of patisson fruits was significantly dependant on the cultivar and size of picked fruits. Among the tested cultivars the highest amount of dry matter,
total sugars and vitamin C was obtained from the ‘Disco’ cultivar while the total nitrogen and protein was from ‘Gagat’. The highest amount of ash was found in fruits of cv. ‘Polo F1’. Dessert-fruits contained higher amount of dry matter, total sugars, vitamin C, total nitrogen, total protein and ash in comparison with salad-fruits.  

Keywords:

patisson, fruit quality, nutritive value, local cultivars

Danilčenko H., 2000. The research on biochemical composition, culinary values and usability for processing of pumpkin family vegetables. Rocz. AR Pozn. CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. 2, 245–252.
Gajc J., 1989. Nowe polskie odmiany patisona. Ogrodnictwo 5, 17–19.
Gapiński M. (red.), 1993. Warzywa mało znane i zapomniane. PWRiL, Poznań.
Karolini W., 1976. Wstępne obserwacje nad populacją dyskokształtnej dyni szparagowej. Rocz. AR w Poznaniu LXXXV, 81–85.
Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa.
Mazurek Z., 1986. Co warto wiedzieć o patisonie. Hasło Ogrodnicze 8, 16.
Mazurek Z., Niemirowicz-Szczytt K., 1992. Czy patison zdominuje ogórki? Ogrodnictwo 3, 16–17.
Szymańska T., 2000. Nowe odmiany warzyw do uprawy towarowej i amatorskiej. Owoce Warzywa Kwiaty 5, 28–29.

Published
2003-06-30Monika Grzeszczuk 
Agricultural Academy in Szczecin
Joachim Falkowski 
Agricultural Academy in Szczecin
Barbara Jakubowska 
Agricultural Academy in SzczecinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)