THE EFFECT OF FOLIAGE FEEDING ON THE STRUCTURE OF YIELD, DRY WEIGHT CONTENT AND MACROELEMENTS IN THE CORMS OF Sparaxis tricolor Ker-Gawl.

Barbara Marcinek

University of Life Sciences in Lublin

Jerzy Hetman

University of Life Sciences in LublinAbstract

The field study was carried out between 2000 and 2003. The plants of Sparaxis tricolor were sprayed twice prior to flowering with a fertilizer called titanium (0.8% Ti) in three concentrations: 0.02, 0.04 and 0.08%. Application of titanium in the concentration of 0.04% increases the total yield of corms by 20% on average and the commercial yield by 7%. Spraying the plants with titanium in the concentration of 0.02% increased the share of corms with > 5cm circumference in total yield and improved yield structure of corms of the first selection. A higher concentration of the preparation (0.08%) had unfavorable effect on the commercial yield of corms. In 2001 titanium applied in the concentration of 0.02% increased the nitrogen content in offspring corms and decreased content of other macro-elements. In 2003 offspring corms of plants treated with titanium in the concentration of 0.02–0.04% had more dry weight, N, P, K, Ca, Mg and Na.

Keywords:

Sparaxis tricolor, titanium, yield of corms, structure of yield

Górnik K., Grzesik M., Dyki B., 2000. Wpływ preparatu Tytanit na wielkość plonu i jakość nasion Callistephus chinensis ‘Stanisław’. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac. 7, 304–309.
Hetman J., Adamiak J., 2003. Wpływ Tytanitu na jakość podkładki róży wielokwiatowej (Rosa multiflora Thunb.). Acta Agroph. 85, 251–256.
Hetman J., Marcinek B., 2003. Wpływ różnych stężeń i form aplikacji Tytanitu na plonowanie i kwitnienie sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor Ker-Gawl.). Acta Agrophysica 85, 276–275.
Horn W., Wehrenfenning M., Bundies H., 1989. Breeding and culture of polyploidy Sparaxis hybrids. Acta Hort. 252, 149–158.
Keleman G., Keresztes A., Bacsy E., Feher M., Fodor P., Pais I., 1993. Distribution and intracellular-localization of titanium in plants after titanium treatment. Food Struct. 12, 67–72.
Klamkowski K., Wójcik P., 2000. Produkcja biomasy oraz pobieranie składników przez podkładki Jabłoni M 26 w zależności od nawożenia tytanem. Roczniki AR Pozn. 323, Ogrodn. 31, 2, 93–98.
Klamkowski K., Wójcik P., Treder W., 1999. Biomass production and uptake of mineral nutrients by apple trees as influence by titanium fertilization. J. Fruit Ornam. Plant Res. 7, 4, 169–179.
Kołodziej B., 2004. Wpływ Atoniku oraz nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Annales UMCS, Sec. E, Horticultura, 59, 1, 157–162.
Kołosowski S., Janas R., Szafirowska A., 2001. Tytanit jako biostymulator procesów wzrostowych roślin warzywnych. Biologiczne i agrotechniczne kierunki rozwoju warzywnictwa. [W:] Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. Skierniewice, 21–22 czerwca 2001.
Laskowska H., Kocira A., 2003. Wpływ nawozu Tytanit na plon bulw acidantery dwubarwnej (Acidanthera bicolor Hochst.). Acta Agrophysica 85, 245–250.
Marcinek B., Hetman J., 2005. Plonowanie sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor Ker-Gawl.) w zalezności od terminu i głębokości sadzenia bulw w warunkach Lubelszczyzny. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(2), 79–87
Marcinek B., Hetman J., 2006. The effect of the date and dept of corm planting on the quality traits of Sparaxis tricolor Ker-Gawl. flowers grown in Lubelszczyzna district. EJPAU, Horticulture, 9(2), http://www.ejpau.media.pl
Marcinek B., Hetman J., 2006. Wpływ terminu sadzenia na dynamikę kwitnienia sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor Ker-Gawl.). Acta Agrobotanica. 59, 1, 413–420.
Martinez-Sanchez F., Carvajal M., Frutos M. J., Gimenez J. L., Alcaraz C. F., 1991. Titanium in the nutrition of Capsicum annum L. plants. Ciencia Agronom., 11, 73–78.
Pais I., 1983. The biological importance of titanum. J. Plant Nutr., 6, 3–131.
Pais I., 1991. Criteria of essentiality, beneficiality and toxicity. What is too little and too much? Pp. 59–77. [In:] Pais I. (ed.), Cycling of the Nutritive Element in Geo- and Biosphere. University of Horticultural and Food Science, Budapest, Hungary.
Sarmiento L., Daood H., Pais I., Biacs P.A., 1995. Effect of titanium ascorbate on the lipoxygenase pathway of tomato and red pepper seedlings fruits. J. Plant Nutr. 18(6), 1291–1299.
Download

Published
2008-12-31Barbara Marcinek 
University of Life Sciences in Lublin
Jerzy Hetman 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>