EFFECT OF SOIL LOCALITY ON THE GROWTH AND CONTENT OF MINERAL COMPONENTS IN M.9 ROOTSTOCK

Zofia Zydlik

Agricultural University in Poznań

Eugeniusz Pacholak

Agricultural University in PoznańAbstract

Studies were carried out in the Department of Pomology on the area of the Agricultural and Pomological Experimental Farm in Przybroda belonging to the Agricultural University in Poznań. In the years 2005–2006, apple-tree rootstocks M9 were planted into rhizoboxes with soil taken from different orchard localities. It was found that the previous method of soil use had an essential effect on the growth and the chemical composition of the planted rootstocks. Cultivation of rootstocks in rhizoboxes showed that the growing for many years of the same species deteriorates the growth. On the other hand, a change in
the grown species decreases the risk of soil fatigue

Keywords:

rhizoboxes, rootstock, growth, plant vegetative parts, component content

Akophyne A., Avetisyan M.Zh., 1990. Effect of succesive aplikation of simazine and dalapon on the biological activity of orchard soils. Biol. Zhur. Armenii. 43, 12, 1025–1027.
Hoestra M., 1994. Ecology and pathology of replant problems. Acta Hort. 363, 1–10.
Domżał H., Flis-Bujak M., Baran S., Żukowska G., 1993. Wpływ użytkowania sadowniczego na materię organiczną gleby wytworzonej z utworów pyłowych. Zesz. Post. Nauk Roln. 411, 91–95.
Mika A., 1996. Rekonstrukcja sadów. I Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, ISiK, 18–21.
Olszewski T., Mika A., 1991. Czy można zapobiec zmęczeniu gleby w sadzie. Owoce Warzywa Kwiaty. 14, 4–5,15.
Pacholak E., Cwynar M., Suterski Ł., 1995. Nawożenie i nawadnianie a wzrost i plonowanie jabłoni po replantacji. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Nauk Leśn., 79, 195–202.
Pacholak E., Zydlik Z., 2003. Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników mineralnych w glebie i liściach jabłoni ‘Šampion’ w sadzie replantowanym. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Len. 95, 281–289.
Rebandel Z., 1987. Problem zmęczenia gleby w sadownictwie [w:] Sadownictwo w Wielkopolsce. PWRiL.
Sobiczewski P., 2000. Bakterie kontra zmęczenie gleby w sadach i szkółkach. Sad Nowoczesny. 4, 5–6.
Szczygieł A., 1991. Choroba replantacji drzew owocowych. Hasło Ogrodnicze 4: 7–8.
Szczygieł A., 1997. Zmęczenie gleby a problem replantacji w uprawach sadowniczych Biuletyn ISK 2, 25–30.
Szajdak L., 2003. Substancje biologicznie czynne w glebach spod wieloletniej monokultury żyta i spod zmianowania. Post. Nauk Rol. 1, 3.
Utkhede R. S., Smith E. M., 1994. Biotic and abiotic causes of replant problems of fruit trees. Acta Hort. 363, 25–32.
Download

Published
2007-12-31Zofia Zydlik 
Agricultural University in Poznań
Eugeniusz Pacholak 
Agricultural University in PoznańLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)