The flowering and inflorescence qualities of the (Lonas annua (L.) Vines et Druce) cultivated for dry material in relation seedling time and norm of sowing

Katarzyna Karczmarz

Catholic University of Lublin

Halina Laskowska

Agricultural Academy in Lublin


Abstract

Studies were carried out in the years 1998–2000 on the influence of the sowing date and standard on the yields and inflorescence quality of the annual (Lonas annua (L.) Vines et Druce). Seeds were sown in rows 25 cm apart directly into the ground over three  different periods, on the following dates: 1st. period – May 4th, April 29th and 28th; 2nd. period – May 14th, 10th and 8th; 3rd. period – May 24th, 20th and 19th (sowing dates are given according to the sequence of consecutive study years). The seedlings were not thinned out. On each of the sowing dates planned, the following sowing standards were
applied: 40, 60, 80, 100 and 120 g 100 m-2. After reaching harvest maturity (80% of the inflorescence on the plantation in full bloom, with inflorescence shoots of a red-brown colour), the plants were removed from the field. Of the sowing dates studied, the plants with the most abundant flowering (10.62 pieces) with the highest number of capitula in the inflorescence (18.49 pieces) were obtained from the earliest sowing date. The lowest sowing standard of 40 g 100m-2 influenced the inflorescence quantity most favourably. Plants from this combination showed a tendency towards the most abundant flowering. 

Keywords:

Lonas annua, seedling time, norm of sowing, yield, quality

Burda T., 2000. Wpływ metody uprawy i zagęszczenia roślin na wzrost i jesienne kwitnienie słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w gruncie. Rocz. AR Poznań. 343. Ogrodn. 29, 11–16.
Chmiel H., 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.
Dębska A., 1998. Kwiaty najłatwiejsze do uprawy. PWRiL, Warszawa.
Dyduch J., 1996. Badania nad optymalnym zagęszczeniem w polu roślin wysadkowych selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Pers.) w uprawie na nasiona. Ann. UMCS, sec. EEE, 4, 29–36.
Grabowski K., 1987. Rośliny ozdobne. PWN, Warszawa.
Heywood O. H., 1985. Flowering Plants of the World. Croom Helm, London and Sydney.
Huxley A., Griffiths M., Lery M., 1992. Dictionary of Gardening. London, The Macmillan Prees Limited. 1, 321–323.
Kasparová H., 1995. Soudobý sortiment letni ek k sušeni. Sbornik referátu odbovneho semináe. Lednice na Moravě, 2–7.
Kołodziej B., Wiśniewski J., 2001. Wpływ normy wysiewu na plonowanie babki lancetowatej (Plantag lanceolata L.). Ann. UMCS, sec. EEE, 9, 85–89.
Kordana S., Kucharski W.A, Nowak D., Załęcki R., 1998. Badania uprawowe jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.). Herba Polonica. 44, 2, 108–113.
Kordana S., Mordalski R., 2001. Badania uprawowe nad nowymi gatunkami roślin zielarskich. Ann. UMCS, sec. EEE, 9, 91–97.
Krzymińska A., 2000. Plonowanie Helipterum roseum Hook. ‘Biały’ i Lonas annua w zależności od terminu siewu i uszczykiwania pędów. Rocz. AR Poznań. CCCXVIII. Ogrodn. 29, 73–78.
Nowak J., 1995. Uprawa roślin na suche bukiety. Mat. Konf. Uprawa i wykorzystanie roślin na suche bukiety. ISiK Skierniewice, 13 grudnia.
Nowak J., 2000. Rośliny na suche bukiety: uprawa, suszenie, farbowanie i preparowanie. Hortpress, Warszawa, 216.
Pytlewski Cz., 1995. Organizacja produkcji roślin przeznaczonych do zasuszania. Mat. Sem. Nowe kierunki w uprawie i wykorzystaniu roślin na suche bukiety. ISiK Skierniewice, 12–16.
Wraga K., Dornakowska L., 2000. Wpływ terminu siewu na jakość pędów kwiatostanowych krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorus L.). Mat. Sem. Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe. ISiK Skierniewice, 19–20 października, 69–70.
Wraga K., Wróblewska A., 2000. Wpływ terminu siewu na plon pędów kwiatostanowych drakwi gwiaździstej (Scabiosa stellata L.). Mat. Sem. Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe. ISiK Skierniewice, 19–20 października, 71–72.

Published
2004-12-30Katarzyna Karczmarz 
Catholic University of Lublin
Halina Laskowska 
Agricultural Academy in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>