SECONDARY METABOLITES OF Phaseoli pericarpium

Helena Łabuda

University of Life Sciences in Lublin

Halina Buczkowska

University of Life Sciences in Lublin

Rafał Papliński

University of Life Sciences in Lublin

Agnieszka Najda

University of Life Sciences in LublinAbstract

The pericarp of common bean Phaseoli Pericarpium syn. Fructus Phaseoli sine semine, is a medicinal raw material that has been long used in traditional folk medicine as an antidiabetic drug and now it is a pharmacopoeial material that belongs to one of the most frequently used plant raw materials that support treatment of diabetes. The aim of this study was to characterize the morphological characteristics of Phaseoli Pericarpium of over a dozen bean cultivars and to determine the content of phenolic compounds and the antioxidant properties of pericarp extracts. Bean pericarp used for phytochemical analysis came from field experiments conducted over the period 2010–2011. The experimental material consisted of white-flowered varieties of common bean – 5 cultivars and of runner bean – 6 cultivars. The bean pericarp, Phaseoli Pericarpium, was characterized by a high content of secondary metabolites: phenolic acids, flavonoids and tannins,
whereas the pericarp extracts also exhibited antioxidant activity in scavenging DPPH. The pericarp of common bean was found to show high variation (V – 40.8%) in phenolic acid content, whereas the runner bean pericarp was characterized by high variation V (45.1%) in flavonoid content. Among the common bean cultivars studied, the pericarp of cv. ‘Laponia’ showed the greatest accumulation of biologically active substances – phenolic acids (CAE) – 0.18 mg·g–1 DM, flavonoids (QE) – 13.2 mg·100 g–1 DM, and tannins 3.43% DM. Likewise, the pericarp of the ‘Felicja’ runner bean cultivar stood out in terms of the accumulation of these compounds, as it contained the following amounts: phenolic acids – 0.33 mg·g–1 DM, flavonoids (QE) – 10.8 mg·100 g–1 DM, and tannins – 2.72% DM.

Keywords:

phenolic acids, flavonoids, tannins, common bean, runner bean, cultivars, variability, AA DPPH

Aliu, S., Rusinovci, I., Fetahu, S., Gashi, B. (2014). The differences for photosynthetic content of common bean (Phaseolus vulgaris L.) populations in Kosovo. Not. Sci. Biol., 6(3), 331–334.
Bazylko, A., Strzelecka, H. (1997). Surowce roślinne stosowane w terapii cukrzycy. Herba Pol., 43, 3, 253–270.
Berbecaru-Iovan, A., Andrei, A.M., Nicolae, A.C., Stănciulescu, C.E., Berbecaru-Iovan, S. Mogosanu, G.D., Pisoschi, C.G. (2016). Research concerning metabolic
and antioxidant effects of the ethanolic extract from Syringae vulgaris flos f. alba in streptozotocin-induced diabetic rats. Farmacia, 64, 5, 722–727.
Budryn, G., Nebesny, E. (2006). Fenolokwasy – ich właściwości, wystepowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne. Bromat. Chem.
Toksykol., 39(2), 103–110.
Cerovič, A., Miletič, I., Konič-Ristič, A., Baralič, I., Djordjevič, B., Djuričič, I., Radusinovič, M. (2006). The dry plant extract of common bean seed (Phaseoli vulgari
pericarpium) does not have an affect on postprandial glycemia in healthy human subject. Bos. J. Basic Med. Sci., 6(3), 28–33.
Champ, M.J. (2002). Non-nutrient bioactive substances of pulses. Brit. J. Nutr., 88, Supl. 3, 307–319.
Chrpovă, D., Kouřimskă, L., Gordon, M.H., Heřmanovă, V., Roubĭčkovă, I., Pănek, J. (2010). Antioxidant activity of selected phenols and herbs used in diets for medical conditions. Czech J. Food Sci., 28(4), 317–325.
Diaz-Batalla, L., Widholm, J.M., Fahey, G.C., Castaño-Tostado, E., Paredes-Lopez, O. (2006). Chemical component with health implications in wild and cultivated
Mexican common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.). J. Agric. Food Chem., 54, 2045–2052.
Drużyńska, B. (2002). Polyphenolic compounds of bean seed coats (Phaseolus vulgaris L.) and their antioxidant
properties. Pol. J. Food Nutr. Sci., 11/52(1), 35–39.
Drużyńska, B., Klepacka, M. (2004). Właściwości przeciwutleniające preparatów polifenoli otrzymanych z okrywy nasiennej fasoli czarnej, różowej i białej (Phaseolus).
Żywn. Nauka Technol. Jakość, 4(41), 69–78.
Duranti, M. (2006). Grain legume proteins and nutraceutical properties. Fitoterapia 77, 67–82. Dz.U. z 2003 nr 125 poz. 1167. Załącznik 3. Wykaz nieprzetworzonych
surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych i surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej.
European Medicines Agency (2013). Assessment report on Phaseolus vulgaris L., fructus sine semine, 12 March. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
European Medicines Agency (2013). Community herbal monograph on Phaseolus vulgars L., fructus sine semine, 12 November. Committee on Herbal Medicinal
Products (HMPC).
European Medicines Agency (2016). Assesment report on Species diureticae, 20 September. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
European Medicines Agency (2016). European Union herbal monograph on Species diureticae, 20 September. Committee on Herbal Medicinal Products
(HMPC).
Fan, G., Beta, T. (2016). Proximate composition, phenolic profiles and antioxidant capacity of three common bean varieties (Phaseolus vulgaris L.). J. Chem. Nanotechnol., 2(3), 147–152.
Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Cieślik, E., Walczycka, M., Kapusta-Duch, J., Leczczyńska, T. (2012). Influence of hydrothermal treatment on dietary fiber and phenolic compounds content as well as antioxidative activity of legumes seeds. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 11(4), 355–362.
Florez, A., Pujola, M., Valero, J., Centelles, E., Almirall, A., Casañas, F. (2009). Genetic and environmental effects on chemical composition related to sensory traits
in common beans (Phaseolus vulgaris L.). Food Chem., 113, 950–956.
Gawlik-Dziki, U. (2004). Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 4(41), S, 29–40.
Helmstädter, A. (2007). Antidiabetic drugs used in Europe prior to the discovery of insulin. Pharmazie, 62(9), 717–720.
Helmstädter, A. (2010). Beans and diabetes – Phaseolus vulgaris preparations as antihyperglycemic agents. J. Med. Food, 13(2), 1–4.
Horbowicz, M. (2000). Występowanie, biosynteza i właściwości biologiczne flawonoli. Post. Nauk Rol., 2, 3–18.
Jędrzejko, K., Kozłowski, M., Maniara, M. (2009). Rośliny źródłem leku laryngologicznego Część 2. Ann. Acad. Med. Siles, 63(3), 7–32.
Karamać, M., Kosińska, A., Pegg, R.B. (2005). Comparison of radical-scavenging activities for selected phenolic compounds. Pol. J. Food Nutr. Sci., 14/55(2), 165–170.
Kobylińska, A., Janas, K.M. (2015). Prozdrowotna rola kwercetyny obecnej w diecie człowieka. Post. Hig. Med. Dośw., 69, 1732–2693.
Kohlmünzer, S. (2007). Farmakognozja. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
Kozłowska, A., Szostak-Węgierek, D. (2014). Flavonoids – food sources and health benefits. Rocz. Państw. Zakł. Hig., 65(2), 79–85.
Lamer-Zarawska, E., Kowal-Gierczak, B., Niedworuk, J. (2014). Fitoterapia i leki roślinne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
Lutomski, J., Hasik, J. (2000). Fitoterapia w urologii. Post. Fitoter., 4, 8–12.
Łabuda, H., Papliński, R. (2004). Analysis of free phenolic acids in the pericarp of bean. EJPAU, 7(2), 09. Available: http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue2/hortic
ulture/art-09.html.
Łabuda, H., Papliński, R. (2003). The yield and seed weight of some bean cultivars in relation to weather conditions. Folia Hortic. Ann., 15(1), 3–10.
Łabuda, H., Papliński, R. (2007). The content of phenolic acids in white and colour seeds of the Phaseolus sp. cultivars. Herba Pol., 53(3), 302–307.
Łabuda, H., Witek, Z. (2004). Charakterystyka ważniejszych cech użytkowych kilkunastu odmian fasoli na suche nasiona. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura,
239(95), 217–221.
Marczyński, Z., Kowalczykiewicz, K., Bodek, K.H. (2015). Selected excipients and surfactants in oral solid dosage from with extract of Phaseoli pericarpium
(Phaseolus vulgaris L.). Herba Pol., 61(4), 78–92.
Miean, K.H., Mohamed, S. (2001). Flavonoid (myricetin, quercetin, kaempferol, luteolin, and apigenin) content of edible tropical plants. J. Agric. Food Chem., 49,
3106– 3112.
Modak, M., Dixit, P., Londhe, J., Ghaskadbi, S., Devasagayam, T.P.A. (2007). Indian herbs and herbal drugs used for the treatment of diabetes. J. Clin. Biochem.
Nutr., 40, 163–173.
Oomah, B.D., Corbe, A., Balasubramanian, P. (2010). Antioxidant and anti-inflammatory activities of bean (Phaseolus vulgaris L.) hulls. J. Agric. Food Chem.,
58, 8225–8230.
Papliński, R.( 2007). The analysis of free aminoacids in the pericarp with HPLC method. Herba Pol., 53(3), 308–312.
Pari, L., Venkateswaran, S. (2003a). Effect of an aqueous extract of Phaseolus vulgaris on the properties of tail tendon collagen of rats with streptozotocin-induced
diabetes. Braz. J. Med. Biol. Res., 36(7), 861–870.
Pari, L., Venkateswaran, S. (2003b). Effect of an aqueous extract of Phaseolus vulgaris on plasma insulin and hepatic key enzymes of glucose metabolism in experimental diabetes. Pharmazie, 58(12), 916–919.
Parus, A. (2013). Przeciutleniające i farmakologiczne właściwości kwasów fenolowych. Post. Fitoter., 1, 48–53.
Petlevski, R., Hadžija, M., Slijepčević, M., Juretić, D. (2001). Effect of ‘antidiabetis’ herbal preparation on serum glucose and fructosamine in NOD mice. J.
Ethnopharmacol., 75, 181–184.
Polish Pharmacopoeia V (1999). Wyd. PTFarm, Warszawa.
Polish Pharmacopoeia VI (2002). Wyd. PTFarm, Warszawa.
Polish Pharmacopoeia IX (2011). Wyd. PTFarm, Warszawa.
Polish Pharmacopoeia X (2014). Wyd. PTFarm, Warszawa.
Reichert, J.M., Rodrigues, M.F., Awe, G.O., Riguelme, U.F.B., Kaiser, D.R., Reinert, D.J. (2015). Common bean in highly variable weather conditions, on sandy soils, and food security in a subtropical environment. Food Energy Sec., 4(3), 219–237.
Ribeiro, L.R., Salvadori, D.M.F. (2003). Dietary components may prevent mutation-related diseases in humans. Mulation Res., 544, 195–201.
Roman-Ramos, R., Flores-Saenz, J.L., Alarcon-Aguilar, F.J. (1995). Anti-hyperglycemic effect of some edible plants. J. Ethnopharmacol., 48, 25–32.
Romero-Arenas, O., Damián Hauto, M.A., Rivera Tapia, J.A., Báez Simón, A., Huerta Lara, M, Cabrera Huerta, E. (2013). The nutritional value of beans (Phaseolus
vulgaris L.) and its importance for feeding of rural communities in Puebla-Mexico. Int. Res. J. Biol. Sci., 2(8), 59–65.
Ros, E., Hu, F.B. (2013). Consumption of plant seeds and cardiovascular health: Epidemiological and clinical trial evidence. Circulation, 128, 553–565.
Rosales-Serna, R., Gutièrrez-Uribe, J.A., Reyes-Barraza, E., Mayek-Pèrez, N., Serna-Saldivar, R.O. (2015). Genetic Relationship among common bean cultivars with
enhanced accumulation of bioactive compounds. J. Agric. Sci., 7(9), 106–116.
Stasiak, A., Ulanowska, A. (2008). Aktywność przeciwutleniająca nowych odmian fasoli (Phaseolus vulgaris L.). Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 1(56), 74–82.
Strzałka, K., 2002. Synteza metabolitów wtórnych. In: Fizjologia roślin, Kopcewicz, J. Lewak, S. (red.). Wyd. PWN, Warszawa, 361–379.
Venn, B.J., Mann, J.I. (2004). Cereal grains, legumes and diabetes. Eur. J. Clin. Nutr., 58, 1443–1461.
Winiarska, H., Dworacka, M., Mrozikiewicz, P.M., Mścisz, A., Borowska, M., Abramczyk, M., Borkiewicz-Kozłowska, T., Gorecki, P. (2008). Skuteczność wyciągu z owocni fasoli zwyczajnej (Phaseoli vulgaris pericarpium) w kontroli hiperglikemii poposiłkowej. Prz. Kardiodiabetol., 3(4), 274–279.
Zgrajka, W., Turska, M., Rajtar, G., Majdan, M., Parada--Turska, J. (2013). Kynurenic acid content in antirheumatic herbs. Ann. Agric. Environ. Med., 20(4), 800–802.
Download

Published
2017-12-31Helena Łabuda 
University of Life Sciences in Lublin
Halina Buczkowska 
University of Life Sciences in Lublin
Rafał Papliński 
University of Life Sciences in Lublin
Agnieszka Najda 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>