THE EFFECT OF FOLIAR FEEDING WITH PLONOCHRON FERTILIZERS (K, Mg, Ca) AND DIFFERENTIATED RHIZOSPHERE FERTILIZATION WITH NITROGEN UPON YIELD AND CONTENTS OF SELECTED COMPONENTS IN CUCUMBER LEAVES AND FRUIT

Zbigniew Jarosz

University of Life Sciences in Lublin

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in Lublin

Renata Nurzyńska-Wierdak

University of Life Sciences in Lublin



Abstract

The experiment with cucumber of the variety 'Matilde F1' was conducted in an unheated foil tunnel in the years 2004–2005. The plants were grown in containers of the capacity of 10 dm3 filled with transitional turf, limed to the pH of 6.0. In our studies we assessed the effect of foliar feeding with Plonochron fertilizers (potassium, magnesium, calcium) and of the differentiated rhizosphere nitrogen fertilization. (1.0 and 1.5 g N·dm-3) upon the yield, as well as contents of mineral components in cucumber leaves and fruits. The cucumber fruit yield was found to be significantly greater if the plants underwent foliar feeding with Plonochron fertilizers, as compared to control plants. The greater fruit yield (4.30 kg·plant-1) was given by plants fertilized with a higher nitrogen dose (1.5 g·dm-3 of substratum). Fruits of cucumber undergoing foliar feeding with Plonochron fertilizers contained significantly more vitamin C, as compared to control plants. The
leaves of plants fertilized with a higher nitrogen dose were reported to contain more total nitrogen, potassium and calcium.

Keywords:

cucumis sativus, foliar feeding, nitrogen fertilization, total fruit yield, fruit nutrients

Babik J., Kosson R., Nawrocka B., Ślusarski C., 2005. Metodyka integrowanej produkcji ogórków pod osłonami. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Warszawa.
Batra V.K., Singh B., Singh V., 2002. Response of brinjal to foliar feeding of water soluble fertilizers. International conference of vegetable, Bangalore, 11–14.
Bergmann W., 1992. Nutritional disorders of plants- development, visual and analytical diagnosis. Gustav Fisher Verlag, Jena.
Biesiada A., Kołota E., Osińska M., Michalak K., 2000. Wpływ nawożenia dolistnego na wybrane wskaźniki wartości odżywczej warzyw. Zesz. Nauk. Akad. Roln. im. H. Kołłątaja w Krakowie, 364, 53–56.
Dobrzańska J., 2003. Ogórki pod osłonami. Hortpress sp. z o.o., Warszawa.
Dzida K., Jarosz Z., 2005. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem oraz dokarmiania pozakorzeniowego na plon i zawartość wybranych składników w liściach i owocach pomidora. Annales UMCS, Sectio EEE, LV (2), 51–58.
Górecki R., S., Danielski-Busch W., 2009. Effect of silicate fertilizers on yielding on greenhouse cucumber (Cucumis sativus L.) in container cultivation. J. Elementol. 14(1), 71–78.
Jaskólski D., 2007. Porównanie wpływu dolistnego stosowania nawozów na efekty produkcyjne oraz ekonomiczne uprawy niektórych roślin polowych. Fragment. Agronom. XXVI, 1(93), 106–112.
Kocoń A., 2009. Efektywność dolistnego dokarmiania pszenicy i rzepaku ozimego wybranymi nawozami w warunkach optymalnego nawożenia i wilgotności gleby. Annales UMCS, Sectio E, LXIV (2), 23–28.
Kosterna E., Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., Rosa R., 2009. Effect of foliar feeding on the yield level and quality of six large-fruit melon (Cucumis melo L.) cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 8 (3), 13–24.
Manolov I., Antonow D., Stoilov G., Tsareva I., Baev M., 2005. Jordanian zeolitic tuff as a raw material for the preparation of substrates used for plant growth. J. Cent. Eur. Agric., 6(4), 485–494.
Marcinek B., Hetman J., 2008. The effect of foliage feeding on the structure of yield, dry weight content and macroelements in the corms of Sparaxis tricolor Ker-Gawl. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7 (4), 89–99.
Mengel K., 2002. Alternative or Complementary Role of Foliar Supply in Mineral Nutrition. Acta Hort. 594, 33–48.
Michałojć Z., Konopińska J., 2009. Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego P i K na plonowanie i skład chemiczny sałaty. Annales UMCS, Agricultura, 64(2), 86–93.
Michałojć Z., Szewczuk C., 2003. Teoretyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agroph. 85, 9–17.
Premshekhar M., Rajashree V., 2009. Performance of hybrid tomato as infuenced by foliar feeding of water soluble fertilizers. Am.-Eurasian J. Sustain. Agric., 3(1), 33–36.
Rutkowska U., 1981. Wybrane metody badań składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa.
Smoleń S., Sady W. 2009., The effect of foliar nutrition with urea, molybdenum, sucrose and benzyladenine on quantity and quality of radish yield. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 8(2), 45–55.
Szewczuk C., Michałojć. Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agroph. 85, 19–29.
Vibute C. P., 1998. A process for manufacturing complex solid and liquid completely water soluble fertilizer. Fert News, 43(8), 63–65.
Wierzbicka B., Kuskowska M., 2002. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 1(2), 49–57.
Download

Published
2009-12-31



Zbigniew Jarosz 
University of Life Sciences in Lublin
Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in Lublin
Renata Nurzyńska-Wierdak 
University of Life Sciences in Lublin



License

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>