Effectiveness of foliar fertilizers in integrated crop production of thyme (Thymus vulgaris L.)


Abstrakt

A field experiment to assess the use of foliar fertilizers in the integrated crop production of thyme, was carried out in 2012-2013. Foliar fertilization with multicomponent preparations matched to the soil abundance according to the principles of integrated production was used twice: 1) Plonvit Kali (3 kg∙ha-1); 2) Bormax (1 l∙ha-1); 3) Alkalin K+Si (2 l∙ha-1); 4) Kendal (1.5 l∙ha-1); 5) Fertileader Vital 954 (2.5 l ha-1). The applied preparations positively influenced the growth of plants and resulted in the increase of the raw material yield - the highest was obtained under the influence of Fertileader V. Under the influence of fertilizers, the content of essential oil in the raw material decreased, however due to higher yields, the oil yield per unit area was greater


Słowa kluczowe

herb yield; essential oil; Plonvit Kali; Bormax; Alkalin K Si; Kendal; Fertileader Vital

Andruszczak S., Kraska P., Kwiecińska-Poppe E., Gierasimiuk N., Gierasimiuk P., Pałys E., 2017. Wpływ herbicydów i dolistnego dokarmiania roślin na plonowanie i zachwaszczenie oplewio-nej (Avena sativa L.) i nagoziarnistej (Avena nuda L.) formy owsa. Agron. Sci. 72(4), 13-26, https://doi.org/10.24326/as.2017.4.2.
Berbeć S., Andruszczak S., Łusiak J., Sapko A., 2003. Wpływ dolistnego stosowania Atoniku i Ekolistu na plony i jakość surowca tymianku. Acta Agrophys. 83, 305-311.
Bitarafan N., Gholami A., Dokht A.H., Baradaran M., Sigaroodi F.K., 2017. Effects of Vermicom-post and Mycorrhizal Fungi on Growth Characteristics, Essential Oil and Yield of Thyme (Thymus vulgaris L.). J. Agroecol. 9(1), 102-114, https://doi.org/10.22067/ jag.v9i1.41414.
Jabłoński K., 2012. Nowoczesna produkcja ziemniaka w systemie rolnictwa integrowanego. Tech. Roln. Ogrodn. Leśn. 2, 10-13.
Jamiołkowska A., Hetman B., Skwaryło-Bednarz B., Kopacki M., 2017. Integrowana ochrona roślin w Polsce i Unii Europejskiej oraz prawne podstawy jej funkcjonowania. Praca przeglądowa. Annales UMCS, Sec. E. 72(1), 103-111, https://doi.org/10.24326/as.2017.1.8
Jarecki W., Buczek J.. Bobrecka-Jamro D., 2017. Reakcja pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie doglebowe i dolistne. J. Cent. Eur. Agric. 18(2), 460476, https://doi.org/10.5513/ JCEA01/18.2.1919.
Kiełtyka-Dadasiewicz A., Berbeć S., 2010. The effect of foliar fertilisation with Ekolist S on yield and quality of motherwort herb (Leonurus cardiaca L.). Pol. J. Agron. 3, 10-14.
Kołodziej B., 2009. Wpływ sposobu zakładania plantacji i nawożenia dolistnego na plon i jakość tymianku pospolitego. Annales UMCS, Sec. E 64(2), 1-7.
Król B., 2009a. Wpływ stosowania wybranych nawozów dolistnych oraz stymulatorów wzrostu na plon i jakość surowca tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 542(1), 271–278.
Król B., 2009b. Efekty dolistnego stosowania Tytanitu i Ekolistu w uprawie tymianku. Annales UMCS, Sec. E 63(1), 16.
Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., 2015. Yield and herb quality of thyme (Thymus vulgaris L.) depending on harvest time. Turk. J. Field Crops. 20(1), 78-84, https://dx.doi.org/10.17557/.89347.
Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., 2017. Oddziaływanie wybranych nawozów dolistnych oraz bioregulatorów wzrostu na plon i jakość ziela majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Agron. Sci. 72(3), 41-49, https://doi.org/10.24326/as.2017.3.4.
Makarewicz A., Płaza A., Gąsiorowska B., Królikowska M.A., 2014. Zawartość białka w bulwach ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. Biul. IHAR. 271, 79–88.
Mikiciuk G., Mikiciuk M., 2008. Reakcja fizjologiczna truskawki (Fragaria ananassa Duch.) odmiany Senga Sengana na dolistne dokarmianie potasowo-krzemowe. Annales UMCS, Sec. E. 62(2), 81-85.
Patrui O., Tabara V., 2011. Research on the quality yield of herbal mint (Mentha piperita L.) under the influence of mineral and organic fertilization in climate conditions. Buletinul AGIR 2, 60-62.
Poland Farmakopea IX, 2011. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.
Rahman IU., Afzal A., Iqbal Z., Shah A.H., Khan MA. et al., 2015. Review of Foliar Feeding in Various Vegetables and Cereal Crops Boosting Growth and Yield Attributes. Am.-
-Eur. J. Agric. Environ. Sci. 15(1), 74-77, 10.5829/idosi.aejaes.2015.15.1.12493.
Said-Al Ahl H., Sabra A., Alataway A., Astatkie T., Mahmoud A., Bloem E., 2019. Biomass pro-duction and essential oil composition of Thymus vulgaris in response to water stress and har-vest time. J. Essen. Oil Res. 31(1), 63-68, https://doi.org/10.1080/10412905.2018.1518794.
Seidler-Łożykowska K., 2007. Wpływ warunków pogodowych na zawartość olejku eterycznego w surowcach tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) i majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Rocz. Akad. Rol. Pozn. Ogrod. 4, 605-608.
Sosnowska D., Sobiczewski P., Zbytek Z., Czembor J., 2016. Integrated plant production – benefits and prospects. Prog. Plant Prot. 56(1), 114-119. DOI: 10.14199/ppp-2016-020.

Opublikowane : 2019-09-04


KRÓL, B., & KIEŁTYKA-DADASIEWICZ, A. (2019). Effectiveness of foliar fertilizers in integrated crop production of thyme (Thymus vulgaris L.). Agronomy Science, 74(2), 15-23. https://doi.org/10.24326/as.2019.2.2

BEATA KRÓL 
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20–950 Lublin, Poland  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6331-1963
ANNA KIEŁTYKA-DADASIEWICZ  anna.kieltyka-dadasiewicz@up.lublin.pl
Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20–950 Lublin, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6107-2513
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.